Als onderdeel van de kronings­feestelijk­heden zal Nederland zich ook in al z’n verschillende facetten presenteren aan de Koning, onder de titel: “Majesteit, dit is uw land”. Misschien een goede gelegenheid om ook eens naar ons land kijken vanuit een religieus perspectief.

"> Als onderdeel van de kronings­feestelijk­heden zal Nederland zich ook in al z’n verschillende facetten presenteren aan de Koning, onder de titel: “Majesteit, dit is uw land”. Misschien een goede gelegenheid om ook eens naar ons land kijken vanuit een religieus perspectief.

" /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Homilie Kroningsviering

gepubliceerd: zondag, 28 april 2013
foto: Isabel Nabuurs
Homilie Kroningsviering

Als onder­deel van de kro­nings­fees­te­lijk­heden zal Neder­land zich ook in al z’n ver­schil­lende facetten presen­te­ren aan de Koning, onder de titel: “Majes­teit, dit is uw land”. Mis­schien een goede gelegen­heid om ook eens naar ons land kijken vanuit een reli­gi­eus per­spec­tief.

Zo begint de homilie die bis­schop mgr. dr. J. Punt op 28 april hield tij­dens de Kronings­vie­ring in de Nicolaas­basi­liek van Am­ster­dam.