Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Corona heeft de kloof tussen twee werelden vergroot

Oproep van kardinaal Turkson

gepubliceerd: maandag, 1 februari 2021
Corona heeft de kloof tussen twee werelden vergroot

De kar­di­naal vroeg de aanwe­zigen om er zich van bewust te zijn dat er twee pa­ral­lel­le werel­den bestaan: een waar mensen een huis hebben en voedsel thuis kunnen laten brengen, en een andere waar mensen vaak zelf niet eens een fatsoen­lijk dak boven het hoofd hebben en geen werk om voldoende voedsel te kopen.

Die kloof tussen de twee werel­den wordt volgens kar­di­naal Turkson, die daarbij ook verwees naar de nood­zaak van de uni­ver­se­le beschik­baar­heid van het coronavaccin, door de corona­pan­de­mie alleen maar ver­sterkt. Hij pleit ervoor om tij­dens deze pandemie soepel om te springen met patenten, zodat de vaccins ook in de derde­we­reldlan­den lokaal kunnen geprodu­ceerd wor­den.

Turkson is ook erg bezorgd over de moge­lijke on­gun­stige impact van de besmette­lijke coronavariant in Zuid-Afrika. Voor hem is dui­de­lijk dat de beschik­baar­heid van vaccins niet de enige priori­teit mag zijn. Burgers we­reld­wijd hebben ook recht op arbeid, land en onderdak.