Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Webinar encycliek Fratelli Tutti

Vrijdag 29 januari - 14.00 uur - Online

gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021
Webinar encycliek Fratelli Tutti

In zijn nieuwste en­cy­cliek Fratelli Tutti werkt Paus Fran­cis­cus typisch fran­cis­caanse thema’s uit als barm­har­tig­heid, respect voor anders­ge­lo­vigen en inzet voor vrede en ver­zoe­ning. Om de bood­schap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, or­ga­ni­seert de Laudato Si-werk­groep Neder­land in samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie een webinar op vrij­dag 29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur.

Paus Fran­cis­cus daagt de lezer in zijn nieuwe en­cy­cliek uit om na het crisis­jaar 2020 te werken aan een mondiale samen­le­ving waarin kwets­ba­re groepen de kans krijgen om een waar­dig leven te lei­den en om er ge­za­men­lijk voor te zorgen dat er toe­komst is voor de gene­ra­ties die na ons komen. De paus biedt daar­mee een hoop­vol per­spec­tief. Deze nieuwe en­cy­cliek vormt daar­mee een tweeluik met zijn eer­dere en­cy­cliek Laudato si’ uit 2015, waarin de ver­bon­den­heid met de schep­ping centraal staat.

Inlei­ding door Mgr. De Korte

Mgr. Gerard de Korte, voor­zit­ter van de Laudato Si-werk­groep, houdt tij­dens het webinar een algemene inlei­ding over de nieuwe en­cy­cliek. Broe­der Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreli­gi­euze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel gaat in op de vernieu­wing van het ker­ke­lijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe en­cy­cliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal ver­tellen hoe de uni­ver­se­le broe­der­schap van de zalige Charles de Foucauld in deze tijd wordt beleefd.

Het webinar is gericht op pa­ro­chi­anen, leden van reli­gi­euze in­sti­tu­ten en leden van katho­lie­ke leken­be­we­gingen en ieder die zich in­te­res­seert in de visie van paus Fran­cis­cus. Deelname is gratis. Aanmel­den kan via Vas­ten­ac­tie: info@vas­ten­ac­tie.nl

Pro­gram­ma

13.50 uur: Deel­ne­mers kunnen inloggen
14.00 uur: Welkom door Peter van Hoof, directeur Vas­ten­ac­tie en moderator
14.05 uur: Mgr. Gerard de Korte: Fratelli Tutti, een algemene inlei­ding
14.25 uur: Br. Theo van Adrichem ofm: Fratelli Tutti en interreli­gi­euze dialoog
14.45 uur: Prof. dr. Fred van Iersel (CSLK): Fratelli Tutti en de vernieu­wing van het ker­ke­lijk denken over oorlog en vrede
15.05 uur: Pauze
15.10 uur: Kleine Zuster Els van Jezus: Fratelli Tutti en uni­ver­se­le broe­der­schap
15.30 uur: Groeps­ge­sprekken
15.55 uur: Korte terug­kop­pe­ling vanuit elke groep
16.05 uur: Mede­de­lingen
16.15 uur: Slui­ting

Laudato Si-werk­groep Neder­land

De Laudato Si-werk­groep Neder­land is een ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie van Neder­landse Reli­gi­euzen.