Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Economy of Francesco

gepubliceerd: maandag, 23 november 2020
Economy of Francesco

De uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus aan de jon­ge­ren was dui­de­lijk wat er volgens hem aan de orde is: “We need to correct models of growth incapable of guaranteeing respect for the environ­ment, openness to life, concern for the family, social equality, the dignity of workers and the rights of future generations. Sadly, few have heard the appeal to acknowledge the gravity of the problems and, even more, to set in place a new economic model, the fruit of a culture of communion based on fraternity and equality”.

In dialoog met de jon­ge­ren hebben economen, on­der­ne­mers en 'change-makers' aan­dacht besteed aan de economie van vandaag en morgen om deze eer­lijk, duur­zaam en inclusief te maken, zon­der dat er iemand achterblijft. Aan het eind van de online bij­een­komst werd door de jon­ge­ren een ver­kla­ring gestuurd aan economen, on­der­ne­mers, de poli­tiek, werknemers en wereld­bur­gers met de bood­schap “that a better world cannot be built without a better economy and that the economy is so important for the lives of peoples and the poor that we all need to be concerned with it.” Ver­vol­gens is in een lijst van 12 punten de volgens hen nood­za­ke­lijke acties ver­woord in een dringende oproep aan hen die de verant­woor­de­lijk­heid dragen voor vernieu­wing van het beleid.