Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Video Financiële ethiek na de kredietcrisis nu online

CSLK Bijeenkomst van 4 september 2020

gepubliceerd: maandag, 14 september 2020
Video Financiële ethiek na de kredietcrisis nu online

Onder lei­ding van CSLK dagvoor­zit­ter diaken Philip Weijers gaven E. Holterhues (Oikocredit), prof. E. de Jong (Radboud Uni­ver­si­teit), J. Maasen (diaconie bisdom Rotter­dam), W. Wage­naar (ABNAMRO), A. Siegmann (Weten­schap­pe­lijk Instituut v/h CDA) hun kijk op het thema vanuit allerlei ver­schil­lende perspectieven. Diaken prof. dr. F. van Iersel ver­zorgde een re­flec­tie over de lezingen vanuit de sociale leer van de kerk. Mgr. J. Hendriks ver­zorgde het slot­woord.

Linkson­der de video is een kleine drie­hoekige link waar­mee de namen van de sprekers en het tijdstip van hun voor­dracht kan wor­den ingezien. Door op de timestamp te klikken start de video bij de be­tref­fen­de lezing. Met deze link wordt de video gestart.