Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK

25 jaar bijzonder hoogleraarschap prof. dr. Fred van Iersel

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019
Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk droeg bij aan dit symposium op 30 ok­to­ber 2019 met:

  • Prof. dr. Fred van Iersel: ‘Vredes­theo­lo­gie als invals­hoek voor ethiek, gees­te­lij­ke ver­zor­ging en morele vor­ming bij de krijgs­macht'
  • Dr. Erik Sengers: ‘De katho­lie­ke sociale leer als in­spi­ra­tie­bron, kader en richtsnoer voor gees­te­lij­ke ver­zor­ging in over­heidsin­stel­lingen’

Aan het einde van het symposium (met bijna 100 deel­ne­mers) bood prof. dr. Fred van Iersel zijn boek 'The future of Just War theory (a Catholic approach)', aan hoofdaal­moe­ze­nier Tom van Vils­te­ren.

`Just war' is a dis­puted concept ever since its in­te­gration into Christian Ethics. The Roman Catholic Church has used the tradition of `just war' for ages. It changed substantially since World War II and the Second Vatican Council. Also Pope Francis reassesses the use of force in inter­na­tio­nal conflict. This book provides an indepth insight in this ongoing reassess­ment of `just war' as part of Catholic Social Teaching. It does defend nor attack this tradition, but it provides a conceptual and analytical framework to understand both this tradition and the reasons for its reasses­ment.

Dit boek (196 pagina's, A5 formaat) is kosteloos (exclt. porto) verkrijg­baar bij prof. dr. Fred van Iersel. Een tweetal hoofd­stukken uit de CSLK bundel 'Wegen naar Vrede' zijn in deze uitgave opgeno­men.