Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Benoeming nieuwe voorzitter

Effectief per 1 januari 2017

gepubliceerd: maandag, 19 december 2016
Drs. V.M. Scheffers
Drs. V.M. Scheffers

Mgr. dr. J.M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en oprichter van het CSLK heeft per 1 januari 2017 benoemd tot voor­zit­ter van het CSLK drs. V.M. Scheffers.

De heer Scheffers was van 1983 tot zijn pensione­ring in 2015 alge­meen se­cre­ta­ris van de Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie Justitia et Pax Neder­land. Momenteel is hij namens de Neder­landse Bis­schop­pen-con­fe­ren­tie lid van de Social Affairs Commission van COMECE, en voor­zit­ter van Stich­ting Com­mu­ni­cantes.

Tevens is benoemd als bestuurslid prof. dr. A.H.M. van Iersel, bij­zon­der hoog­le­raar gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij de krijgs­macht aan Tilburg School of Catholic Theology en daar­naast docent sociale en­cy­clie­ken aan het Inter­na­tio­nal Institute Canon Triest te Gent.