Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundel studiemiddag Europa te bestellen

gepubliceerd: zaterdag, 13 juni 2015
Bundel studiemiddag Europa te bestellen

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft de bundel uit­ge­bracht van de studie­mid­dag (vrij­dag 29 mei 2015) 'Europa, méér dan een eco­no­mische een­heid’. De bundel met 135 pagina’s bevat naast een inlei­ding op het thema, alle vier lezingen van de sprekers, aan­ge­vuld met de Schuman­ver­kla­ring, een extract uit de exhor­ta­tie Ecclesia in Europa en de toe­spraak van de paus Fran­cis­cus tot het Europees Parle­ment op 27/11/2014).

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nlDe prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 3,48.

Zodra het bedrag is ont­van­gen op IBAN bankreke­ning­num­mer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. Bundel ‘Europa', zullen wij de bundel na ont­vangst van de drukker aan u toezen­den. Vermeld in de email het post­a­dres waar de bundel naar toe­ge­stuurd moet wor­den.