Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundel studiemiddag Sociaal Opdrachtgeverschap

gepubliceerd: zondag, 8 maart 2015
Bundel studiemiddag Sociaal Opdrachtgeverschap

De bundel van de studie­mid­dag van vrij­dag­mid­dag 7 no­vem­ber over Sociaal Opdrachtgever­schap en Sociaal Ondernemen is nu te be­stel­len. De bundel, ruim 120 pagina's, bevat alle lezingen van de sprekers zoals hier­on­der eer­der is aange­ge­ven. Daar­naast is een rele­vant schrijven, geti­teld 'Hebben wij iets met elkaar?", toe­ge­voegd van mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samen­le­ving.

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl
De prijs van de bundel is € 9,95
De verzend­kos­ten zijn € 2,24

Zodra het bedrag is ont­van­gen op IBAN bankreke­ning­num­mer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. Bundel ‘Sociaal Opdrachtgever­schap’, zullen wij de bundel aan u toezen­den.