Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk

Summerschool - 13 augustus 2012

Eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk

Medio augustus 2012 heeft het CSLK weer een driedaagse Summer School gehouden, een eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk. De opkomst was goed met 6 jonge vrouwen en 6 jonge mannen, totaal 12 deelnemers, het dubbele van de eerste Summer School in 2011.

Het betreft hier studenten, deels werkend, in de leeftijd van 19 tot 31 jaar met een hogere of academische onderwijsachtergrond varierend van o.a. bedrijfskunde, politicologie, journalistiek, geschiedenis, rechten en onderwijskunde.

Reden om deze Summer School te houden is gelegen in de constatering dat het steeds duidelijker wordt dat de inrichting en het functioneren van de samenleving, de economie en de overheid niet zonder normen en waarden kunnen. De belangstelling voor het normatief kader dat de Sociale Leer van de Kerk kan bieden, komt daardoor steeds meer in de belangstelling te staan.

In deze Summer School werd nader ingegaan op deze sociale ethiek en zijn deze in het bijzonder uitgewerkt naar de velden van economie en politiek. Discussies werden gehouden aan de hand van presentaties van deskundigen en in workshops werd de relatie tussen theorie en praktische toepassing en relevantie gemaakt.

Elke dag verzorgde Gerard van Wissen, voorzitter van het CSLK, een inleidende lezing over het thema van de dag, dat vervolgens werd uitgewerkt in een workshop.

Programma

Dag 1: Globale oriëntatie in de sociale leer:

 • 'Wat is de Katholieke Sociale Leer?’, inleiding in de thematiek door prof. dr. G. van Wissen
 • Workshop ‘Relevantie van de KSL voor de hedendaagse maatschappelijke werkelijkheid'
 • Lezing door prof. dr. F. van Iersel over vredesvraagstukken en de ethiek van vredesoperaties
 • Groepsuitwisseling middels het verdedigen van stellingen in het zgn. Lagerhuis

Dag 2: De sociale leer en de politiek:

 • ‘Politiek en KSL; Geloof en politiek’, inleiding in de thematiek door prof. dr. G. van Wissen.
 • Lezing en discussieronde over ‘de noodzaak van de sociale leer in de maatschappij’ met mr. J. van Gennip, vml. senator CDA
 • Workshop, ‘Hoe werkt de politiek: de morele afweging en de kracht van argumenten’
 • Rondvaart op de Kaag

Dag 3: Economie en de sociale leer:

 • ‘Economie en KSL’ relevante passages van Caritas in Veritate, door prof. dr. G. van Wissen
 • Lezing over de ‘Social Market Economy’ door mgr. drs. A. van Luyn s.d.b., emeritus bisschop van Rotterdam, vml. voorzitter COMECE
 • Workshop met pastor drs. C.T.J. van Lent
 • Evaluatie en uitreiking certificaten

Na afloop ontvingen alle deelnemers het deelnemerscertificaat van het St. Bonifatius Instituut / CSLK

Het is hoopgevend om te mogen zien dat jonge mensen in hun vakantie en naast hun studie tijd vrij maken om zich te verdipen in de Katholieke Sociale Leer van de Kerk. Allemaal lieten ze hun grote interesse blijken in dit thema en toonde zij hun engagement in deze. Deze betrokkenheid zal in de komende maanden middels een vervolg door het CSLK verder ingevuld worden.

Stichting Stal op de Kaag

De Summer School werd gehouden in het vormingscentrum van de Stichting Stal op de Kaag op het Kaageiland. Een prachtige, gastvrije omgeving en een meer dan uitstekende verzorging werden ons, sprekers, deelnemers en leiding, geboden. Wederom een zeer geslaagde cursus.