Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Trots op nieuwe website

gepubliceerd: dinsdag, 24 september 2013

Wij zijn als Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk heel trots dat wij U onze nieuwe website kunnen presenteren, dankzij Wim Koopman van iMoose.nl en vooral ook door de inspanningen van ons bestuurslid, permanent diaken Philip Weijers. Het resultaat mag er zijn! De communicatie vandaag de dag gaat via internet en de andere social media, als Facebook. Daarop zijn wij nu present op eigentijdse wijze.

Volgende maand (26 oktober) viert het Centrum op feestelijke wijze zijn eerste lustrum met een congres. Wij zijn dankbaar voor hetgeen in de eerste vijf jaar is gerealiseerd. Het Centrum wordt steeds bekender. Zo wordt er regelmatig een beroep gedaan op het Centrum om een spreker te leveren.

Ook onze studiemiddagen ondervinden veel waardering. Op 20 september is er een studiemiddag geweest onder de titel Afscheid van het ‘neoliberalisme? Nieuwe waarden in de politiek. Door Rene Cuperus en Hein Pieper, sprekers vanuit de PvdA respectievelijk het CDA, werden lezingen over dit thema gehouden, welke van kanttekeningen werden voorzien door  Gerard van Wissen en Fred van Iersel, vanuit de sociale leer van de Kerk (zie verder op onze site). Deze studiemiddag werd goed bezocht en werd zeer gewaardeerd. Deze lezingen zullen door het Centrum binnen 2 maanden worden gepubliceerd.

Zo gaat het centrum zijn 2e lustrum in, bij zijn activiteiten ondersteund door zijn nieuwe website en Facebook. Moge Gods Zegen het Centrum vergezellen.

Gerard van Wissen

Voorzitter CSLK

overzicht van bijdragen:
woensdag, 22 maart 2017Wij moeten ons haasten...
dinsdag, 11 februari 2014Evangelii Gaudium
dinsdag, 24 september 2013Trots op nieuwe website
vrijdag, 26 juli 2013Paus bezoekt Favela
woensdag, 24 juli 2013Opening van de WJD
vrijdag, 28 juni 2013Prayer and action