Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoge kerkelijke onderscheiding voorzitter CSLK

Prof. dr. Gerard van Wissen nu Ridder in de orde van Sint Silvester

gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2013
Hoge kerkelijke onderscheiding voorzitter CSLK

Tijdens de woorden van de bisschop kwamen kleinkinderen van prof. Van Wissen uit een bijruimte naar voren met de versierselen, de oorkonde en een beschrijving van het uniform.

Professor Van Wissen ontving deze bijzondere erkenning voor tal van verdiensten, trouw en inzet voor de Rooms Katholieke Kerk, voor “Communio”, als catechist en in zijn parochie in Langedijk; met name op het gebied van de Sociale Leer van de Kerk heeft prof. Van Wissen baanbrekend werk verricht.

Als mede-initiatiefnemer en mede-oprichter van het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk, is de heer van Wissen bijzonder verdienstelijk geweest in het promoten van de sociale leer in het algemeen en genoemd centrum in het bijzonder, in binnen en buitenland. Ook heeft hij een serie publicaties geschreven gericht op een groter publiek om de Katholieke Sociale Leer in een Culturele context te kunnen plaatsen waar de Katholieke Sociale Leer tot dan onbekend was.

Sedert 2005 is Van Wissen verbonden als docent Sociale Leer van de Kerk aan het Grootseminarie St. Willibrord van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het Kerkelijk opleidingsInstituut St. Bonifatius van het Bisdom haarlem-Amsterdam. In deze hoedanigheid geeft de heer Van Wissen les aan priesterstudenten van de bisdommen Haarlem-Amsterdam, Rotterdam, Groningen-Leeuwarden, het Militair Ordinariaat van de Nederlandse strijdkrachten en het Aartsbisdom Utrecht.

Tijdens zijn loopbaan aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waar hij sinds 2000 als hoogleraar vergelijkend staatsrecht aangesteld was, heeft Van Wissen vele nevenfuncties verricht. Zo is hij gedurende de afgelopen vijftien jaar als redactielid bij het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio betrokken. Tevens is hij vele jaren actief lid van het CDA geweest, in het bijzonder van december 2002 tot 2012 als voorzitter van het CDA, afdeling Langedijk.

Professor Van Wissen is gewaardeerd adviseur van de pastoor en het parochiebestuur van de parochie Langedijk. Daarnaast geeft de heer van Wissen cursussen met betrekking tot de Sociale Leer aan Oost-Europese studenten; verschillende studenten zijn inmiddels als politicus werkzaam in centraal- en oost- Europa. Hij geeft in binnen en buitenland cursussen en trainingen over solidariteit in de maatschappij en samenleving. 

Foto serie door Jan-Jaap van Peperstraten.


Fotoreportage

Klik op een foto voor een uitvergroting.