Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagd congres bgv 1e lustrum CSLK

Grote opkomst, goede sprekers, prima uitwisseling

gepubliceerd: zondag, 27 oktober 2013
Geslaagd congres bgv 1e lustrum CSLK

Op zaterdag 26 oktober 2013 vond het congres plaats bij gelegenheid van de eerste lustrumviering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Thema van het congres “Vernieuwing en Traditie” om de betekenis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samenleving. Uitgenodigd waren allen die zich verbonden voelen met de sociale leer van de Kerk.

Verslag van het congres opgemaakt door mgr. dr. J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam: Het was op zaterdag 26 oktober een hele drukte op De Tiltenberg: een hondertal mensen was gekomen voor de lustrumviering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Het was een mooie, geslaagde dag over de betekenis van de sociale leer van de Kerk voor de huidige seculiere maatschappij onder de titel “Vernieuwing en traditie” en allerlei prominente sprekers waren gekomen om dit thema in al zijn facetten toe te lichten.

Mmgr. G. de Korte belichtte de band met het evangelie, oud-senator J. van Gennip ging in op de waarde van de sociale leer in de politiek die moet werken met compromissen zonder de principes te vergeten, drs. P. Kohnen van het VKMO ging in op de vraag hoe dit verband probeert de sociale leer betekenis te geven voor de lid-organisaties van het katholieke middenveld.

Dr. Erik Sengers, godsdienstsocioloog en hoofd caritas bisdom Haarlem-Amsterdam, sprak over de sociale leer als grondslag voor de kerkelijke caritas; de bekende Vlaamse br. dr. R. Stockman van de broeders van Liefde, zelf zeer actief op het gebied van de sociale leer met een eigen Vlaams instituut, ging in op de noodzaak van een inspiratiebron als de sociale leer voor onze samenleving, mw. M. de Bie-Feitz van La Vie sprak over de inspiratie die vanuit de sociale leer in La Vie gestalte krijgt en drs. Piet Kuijper ging in op de sociale leer als leidraad bij de inzet voor mondiale problemen en ontwikkelingssamenwerking. Mgr. dr. J.M. Punt sloot de dag af met een toespraak waarna bestuurslid diaken Ph. Weijers samen met de bisschop een gebedsdienst leidde.

Dagvoorzitter was prof. dr. Fr. van Iersel. De lezingen worden nog gepubliceerd in een nieuwe publicatie van het zeer vruchtbare CSLK.


Fotoreportage

Klik op een foto voor een uitvergroting.