Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundel studiemiddag Sociaal Opdrachtgeverschap

gepubliceerd: zondag, 8 maart 2015
Bundel studiemiddag Sociaal Opdrachtgeverschap

De bundel van de studiemiddag van vrijdagmiddag 7 november over Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen is nu te bestellen. De bundel, ruim 120 pagina's, bevat alle lezingen van de sprekers zoals hieronder eerder is aangegeven. Daarnaast is een relevant schrijven, getiteld 'Hebben wij iets met elkaar?", toegevoegd van mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving.

Bestellingen kunnen worden opgegeven via email: info@cslk.nl
De prijs van de bundel is € 9,95
De verzendkosten zijn € 2,24

Zodra het bedrag is ontvangen op IBAN bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vogelenzang, o.v.v. Bundel ‘Sociaal Opdrachtgeverschap’, zullen wij de bundel aan u toezenden.