Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geroepen om te delen

In gesprek over de economische crisis, Abdij van Egmond

gepubliceerd: woensdag, 17 september 2014
Geroepen om te delen

Volgens onze regeringsleiders klimt de economie langzaam uit het dal. Feit blijft echter wel, dat er de afgelopen jaren flink is bezuinigd op sociale voorzieningen en dat bescherming van het milieu naar de achtergrond is gedrongen. Net als vele anderen in Nederland, zijn ook de religieuzen – de zusters, broeders, paters en monniken – diep bezorgd over de economische crisis die ons land sinds 2008 in haar greep houdt. De religieuzen in het bisdom Haarlem-Amsterdam nodigen u graag uit voor een gesprek over een eerlijke en duurzame economie.

Tegen de achtergrond van de economische crisis hebben de religieuzen in Nederland een open brief geschreven over de economie. Die brief werd op 10 mei 2014 gepresenteerd.

Een crisis is bij uitstek een ‘moment van de waarheid’, een gelegenheid om te zoeken naar antwoorden op dieperliggende vragen die door de crisis aan de oppervlakte zijn gekomen. Wat is echt van waarde? Hoe willen we ons in de samenleving tot elkaar verhouden? Hoe zorgen we voor een leefbare toekomst voor iedereen, niet alleen hier, maar ook elders?

We beseffen dat er geen simpele antwoorden zijn. Maar als mensen die geworteld zijn in een lange religieuze traditie, geloven we dat we kunnen bouwen op de woorden van Jezus van Nazareth en kunnen voortbouwen op antwoorden die generaties voor ons hebben gegeven. Deze brief is de aanleiding om ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam in gesprek te gaan over een eerlijke economie en over de vraag hoe wij daaraan kunnen bijdragen.

Een 4 tal lezingen in de Abdij van Egmond op zaterdag 8 november om 13:30 uur, tot 16:45 uur. Bestemd voor allen die zich vanuit christelijke inspiratie willen inzetten voor een eerlijke economie: parochianen die actief zijn in de caritas, pastores, religieuzen en missionarissen.

Aanmelding op cmbr@knr.nl, deelname a € 5,00.

Locatie: Benedictushof (Sint-Adelbertabdij) Vennewatersweg 27 a Egmond-Binnen.