Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundel van de studiedag Afscheid van het neoliberalisme?

gepubliceerd: maandag, 17 maart 2014
Bundel van de studiedag Afscheid van het neoliberalisme?

De bundel 'Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waarden in de politiek?' geeft een verslag van de studiemiddag waarin aandacht werd besteed op partij programma ontwikkelingen ter zake in de twee politieke partijen, de PvdA en het CDA. De bundel bevat de 4 lezingen als mede de 2 rapporten van de Wiarda Beckman Stichting van de PvdA en van het CDA bestuur afdeling Friesland.

In de samenleving, in de economie en de politiek vindt een herijking plaats van normen en waarden. Het is duidelijk gebleken dat zonder een adequaat ethisch kader personen en instituties ontsporen. Dit besef is versterkt door het duidelijk falen van het zgn ‘neoliberalisme’, waarbij steeds meer (overheidstaken) bij de markt kwamen te liggen. Immers ook de markt moet ethisch worden ingekaderd, want an sich kent deze niet of nauwelijks normen en waarden.

Op deze studiemiddag werd de aandacht gericht op ontwikkelingen ter zake het thema bij twee politieke partijen. In de PvdA lijkt er weer meer oog te komen voor het belang van normen en waarden als grondslag voor de politiek, verwezen wordt naar de resolutie 'Over wat van waarde is'. Bij het CDA is vooral energie gestopt in de vernieuwing van de beginselen, verwezen wordt naar het rapport 'Rijnlands Denken en Doen', van de werkgroep van CDA-Friesland. Beide stukken raken ook aan het katholiek sociaal denken. Ook hierin vindt de laatste jaren een revitalisering plaats en een vernieuwd doordenking van de samenleving vanuit de christelijke sociale ethiek.

De beide rapporten zijn door de opstellers behandeld en vervolgens door het CSLK beschouwd vanuit de Katholieke Sociale Leer. De lezingen zijn:

  • Rene Cuperus (PvdA, WBS), Over wat van waarde is.
  • Gerard van Wissen (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katholieke Sociale Leer.
  • Hein Pieper (CDA), Rijnlands Denken en Doen.
  • Fred van Iersel (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katholieke Sociale Leer.

De 4 lezingen en rapporten zijn gepubliceerd in een bundel van 132 pagina's in de serie Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Bestellingen kunnen worden opgegeven via email: @info@cslk.nl. De prijs van de bundel is € 9,95 en de verzendkosten zijn € 2,24.