Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gedane activiteiten

Door het jaar worden vele activiteiten verzorgd door het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk. Hieronder een overzicht van recente activiteiten.

 • Jubileum bijeenkomst 10 jaar CSLK op 30 november 2018, locatie Tiltenberg
 • Presentaties KSL voor de OLVH parochie van Heemstede
 • Presentaties KSL voor de gezamenlijke parochies van Lisse eo
 • Presentaties KSL voor de KAN parochies en de St. Nicolaas parochies van Amsterdam
 • Bundel in juni 2016 met beschouwende artikelen over de encycliek Laudato Si'
 • Bundel 'Wegen naar vrede' (mei 2016), de KSL over sociale en politieke conflicten
 • Congres in april 2016 ter gelegenheid van 125 jaar Rerum Novarum (1891 onder Leo XIII)
 • Studiemiddag op 29 mei 2015 over Europa en de visie vanuit de Sociale Leer van de Kerk
 • Studiemiddag op 7 november 2014 over "Sociaal opdrachtgeverschap"
 • Presentatie Katholieke Sociale Leer voor het Arienskonvikt te Utrecht
 • Lezingen voor de St. Nicolaas Academie te Amsterdam
 • Lezing Gaudium et spes bij Opus Dei Amsterdam
 • “Vernieuwing en Traditie”, Jubileumsymposium CSLK Lustrum op
 • Lezing in oktober in Leuven bij Caritas Vlaanderen
 • Verzorgen van lezingen mbt de Sociale Leer voor Radio Maria, Theologische academie
 • Presentatie “Inleiding Katholieke Sociale Leer” voor de diakenkring bisdom Haarlem-Amsterdam
 • Colleges over de KSL aan het Robert Schuman Instituut in Boedapest voor studenten uit Oost-Europese staten
 • Presentatie over de Katholieke Sociale Leer in samenwerking met de afdeling diaconie van het bisdom Haarlem-Amsterdam
 • Lezing “Compassie in het licht van de Sociale Leer” tijdens een bijeenkomst van het bisdom Den Bosch en de classis Den Bosch van de PKN in de Week voor de Eenheid der Christenen.
 • Presentatie “Inleiding Katholieke Sociale Leer” voor de diakenkring bisdom Rotterdam
 • Interview met bestuurslid Caroline Tax op Radio Maria op n.a.v. de CSLK publicatie ‘De Kracht van het gezin’
 • Artikel over de Sociale Leer en de Arbeid in het 2e nummer van het tijdschrift Communio 2011 (2)
 • Presentatie Sociale Leer voor de regio Blaricum, Sint Vitus Pastorie
 • Presentatie van de 4e bundel van het Centrum, “De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in Pakistan” indringend relaas over de positie van rooms-katholieken in Pakistan
 • Workshops over de KSL op de Diocesane Caritasdag in Heiloo
 • In samenwerking met het Bonifatiusinstituut de Summerschool 20111 met thema’s uit de Sociale Leer van de Kerk
 • Lezing Katholieke Sociale Leer voor de Gemeenschap Emmanuel in Amsterdam in de Papegaai
 • Artikel over de priestersocioloog Aengenent over de arbeid in het 2e nummer van het tijdschrift Communio 2011 (2)
 • Studiedag ‘Sociale Leer van de Kerk’ voor de diakenkring bisdom Den Bosch
 • Lezing voor het CDA, Alkmaar en Lisse, respectievelijk D66 te Alkmaar
 • Jaarlijkse bijdrage aan het Robert Schuman Institute te Boedapest van januari 2012
 • Discussie over het verschil tussen de protestantse en de katholieke sociale ethiek, voor het Wetenschappelijk Instituut van de Christenunie
 • Studiemiddag ‘Ondernemen en Christelijke Ethiek’
 • Presentatie “Katholieke Sociale Leer” op Celebrate, juli 2012
 • In samenwerking met het Bonifatiusinstituut de Summerschool 2012 met thema’s uit de Sociale Leer van de Kerk
 • In samenwerking met de Bisschoppelijke Adventsactie een studiemiddag over de “Tien geboden voor het milieu”
 • Lezing over diaconie en sociale leer op het Ariensinstituut (navorming bisdom Utrecht)
 • Deelname aan de Bavodag in Haarlem (gesprekshoek jongeren)
 • Workshop bisdom Haarlem-Amsterdam, De kathechismus en de Sociale Leer vd Kerk
 • Inleidende lezing KSL op 30 november aan de eerste Adrianuslezing in Utrecht
 • Willibrordlezing Tiltenberg, thema Discussie Homohuwelijk Frankrijk
 • Collega van prof. van Wissen aan het Robert Schuman Instituut in Budapest
 • Colleges Sociale Leer aan Tilburg School of Catholics
 • Lezing in Boskapel over de sociale leer
 • Lezing in Etten-Leur over "De sociale leer en armoedebestrijding als taak van overheid en kerken"
 • Advies aan Communicantes over de sociale leer in Europa
 • Presentatie Sociale Leer aan parochiebesturen van de federatie Clara en Franciscus, Aarlanderveen e.o. 
 • Prof. van Iersel heeft in april in Slowakije enkele lezingen gegeven over de KSL
 • Studiemiddag in mei 2015 over het mensbeeld in de Zorg