Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”European Pillar of Social Rights
Interinstitutionele proclamatie
zaterdag, 18 november 2017
COMECE en CEC hebben de interinstitutionele proclamatie van de European Pillar of Social Rights verwelkomd. Deze werd op 17 november ondertekend op de Social Summit for Fair Jobs and Growth die plaatsvond in Göteborg, Zweden.
(Re)Thinking Europe, the follow-up is in your hands!
Toespraak paus Franciscus bij de sluiting
dinsdag, 31 oktober 2017
De (Re)Thinking Europe Dialogue verzamelde in de Vaticaanstad ongeveer 350 hooggeplaatste leiders uit de kerk en de EU. Tussen 27 en 29 oktober traden de deelnemers; in een openhartige en open dialoog wat bijdroeg tot een constructieve reflectie over de fundamentele uitdagingen voor het Europese project.
(Re)Thinking Europe
Dialoog over Europa: eenheid in verscheidenheid.
vrijdag, 20 oktober 2017
Honderden hooggeplaatste vertegenwoordigers van de kerk en de EU zullen, samen met andere direct betrokkenen, elkaar in het Vaticaan ontmoeten om bij te dragen aan een constructieve reflectie over de fundamentele uitdagingen voor het Europese project.
Een vreemd land als vaderland
Communio wijdt nummer aan problematiek van christelijke vluchtelingen in Europa
dinsdag, 15 augustus 2017
Het Internationaal Katholiek Tijdschrift wijdt haar dubbelnummer 3-4 (uitgave augustus 2017) aan de problematiek van de christelijke vluchtelingen in Europa. De website van het tijdschrift geeft het volgende hier over aan:
Opgroeien zonder armoede
Advies aan nieuw kabinet om armoede onder kinderen structureel aan te pakken
woensdag, 12 april 2017
Kinderen moeten in ons land zonder ar­moe­de opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft.
Studiemiddag over Overheid en Samenleving
De rechtsstaat, economie en kerk in tijden van een terugtredende overheid
zaterdag, 25 maart 2017
Op vrijdagmiddag 12 mei organiseert het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk in samenwerking met Stichting Kerkelijk Erfgoed en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken een studiemiddag over Overheid en Samenleving. Een verantwoorde samenleving vraagt om een rechtsstaat en om burgerparticipatie en solidariteit met kansarmen.
Encycliek Populorum Progressio 50 jaar
Over de ontwikkeling van de volken
maandag, 20 maart 2017
Op het CSLK Blog geeft Victor Scheffers, voorzitter van het CSLK, een beschouwing over 50 jaar Populorum Progressio. Hij stelt in zijn slot dat met de integratie van Justitia et Pax in het nieuwe Vaticaanse dicasterie Ad Integram Humanam Progressionem Fovendam, paus Franciscus de Kerk een nieuw instrument heeft gegeven om de basisgedachte uit Populorum Progressio, “de bevordering van de integrale ontwikkeling van iedere mens”, centraal te stellen in de toepassing van de Katholieke Sociale Leer. Hulpbisschop mgr. J. Hendriks schrijft op zijn website het volgende: “Op 26 maart 2017 vieren we de vijftigste verjaardag van de Encycliek Populorum Progressio van de Z. Paus Paulus VI. In het licht van onder meer de vluchtelingen­proble­matiek zou deze Encycliek herlezen moeten worden.”
Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn
Brief van de bisschoppen bgv de Tweede Kamer verkiezingen
donderdag, 2 maart 2017
De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen.


dinsdag, 31 januari 2017Nieuwe bundel: Sociaal Saamhorig Solidair
maandag, 19 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter
zondag, 2 oktober 2016Bijeenkomst over bisschop Aengenent
woensdag, 31 augustus 2016Kardinaal P. Turkson ontvangt bundel over Laudato Si
vrijdag, 26 augustus 2016Bijdrage CSLK op het Christelijk-Sociaal Congres 2016
donderdag, 30 juni 2016Roomsch socioloog - Sociale bisschop
dinsdag, 26 april 2016De zorg voor het gemeenschappelijk huis
dinsdag, 22 maart 2016Lezingen/boekpresentatie over bisschop J. Aengenent
woensdag, 16 maart 2016Nieuwe bundel: Wegen naar vrede
dinsdag, 23 februari 2016TST Annual lecture: Does society need scruples?
woensdag, 10 februari 201629 april 2016 jubileumbijeenkomst Rerum novarum
woensdag, 23 september 2015Essaywedstrijd voor studerenden

meer berichten vindt u in het archief