Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Goed bezochte lezing over Kerk en Oorlog

gepubliceerd: vrijdag, 6 december 2019
Goed bezochte lezing over Kerk en Oorlog

In de lezingen werd aan­dacht besteed aan de bot­sing tussen kerk en bezetter, mede vanuit verschillen in visie op de waar­dig­heid van de mens. Ook kwam het verzet vanuit de Katho­lie­ke Kerk in WO II aan de orde en de invloed van WO II op de katho­lie­ke sociale leer.

Speciale aan­dacht was er voor de lei­ding van de kerk (ic kar­di­naal De Jong en de bis­schop­pen), het lot van reli­gi­euzen die in het verzet actief waren en de rol van reli­gi­euzen bij de resocialise­ring van poli­tieke delinquenten in naoorlogse jaren.