Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het is nog niet te laat ....

Paus tot Klimaatconferentie in Madrid

gepubliceerd: woensdag, 4 december 2019
Het is nog niet te laat ....

Dat vereist volgens de paus een bezinning over de gevolgen van onze consumptie- en productiemodellen, maar ook over de mate waarin die te verzoenen zijn met de menselijke waardigheid. Wij mogen deze kans niet laten voorbijgaan. Wij moeten ze grijpen met verantwoorde acties op economisch, technologisch, sociaal en educatief vlak, goed beseffend dat onze acties van elkaar afhankelijk zijn. Laat ons ernaar streven dat de volgende generatie ons kan herinneren als de generatie die de moed had om te vernieuwen en gewetensvol te handelen.

Staats­secre­taris van de Heilige Stoel kardinaal Pietro Parolin zei bij de start van de conferentie dat het besef van de noodzaak van een ecologische bekering nog altijd veel te weinig is doorgedrongen. Dat impliceert dat wij ons nog altijd onvoldoende bewust zijn van de urgentie om maatregelen te nemen, ondanks de weten­schap­pe­lijke gegevens waarover wij beschikken. De kardinaal onderstreepte de nood aan een nieuw ont­wik­ke­lingsmodel en de band tussen de klimaatverandering en armoede. Maar hij verwees eveneens naar de vele initiatieven. Niet alleen van overheden, maar net zo goed van lokale gemeen­schappen, de privésector, het maat­schap­pe­lijke middenveld en alle in­di­vi­duen.

Bron: VIS/SIR

Zie ook de CSLK publicatie over Laudato Si'.