bericht over Laudato si'."> bericht over Laudato si'." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam

Over Waddenzee, klimaatverandering en watermanagement

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019
Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam

Kardinaal Peter Turkson zal namens de R.-K. Kerk spreken op twee podia in Amsterdam. Dinsdag­avond 5 november 2019 organiseert de Wadden­ver­eni­ging in De Balie te Amsterdam de conferentie ‘Zeespiegelstress’ over klimaat­verandering en de Waddenzee. Daags daarop - woensdag 6 november - start op de Vrije Uni­ver­si­teit van Amsterdam het tweedaagse inter­nationale symposium ‘Water in times of Climate Change’.

Kardinaal Turkson

Kardinaal Turkson brengt wereldwijd de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus onder de aandacht. In Amsterdam zijn ook twee Neder­landse bis­schop­pen ver­te­gen­woor­digd, respectievelijk mgr. Van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. De Korte van bisdom Den Bosch en referent voor Kerk en Samenleving namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Mgr. De Korte is in Nederland pleitbezorger van de ‘groene’ pauselijke encycliek en ver­te­gen­woor­digt de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op het VU-symposium. Dit wordt geopend door de Patriarch van Constantinopel, Bartholomeos, van de Orthodoxe kerken. De patriarch staat bekend om zijn inzet voor het behoud van en zorg voor de schepping en ondertekende in 2017 met paus Franciscus een oproep tot wereldwijd gebed voor de schepping.

Bisschop Van den Hout sprak zich in februari dit jaar uit tegen uitbreiding van gasboringen onder de Waddenzee. Hij vergezelt kardinaal Turkson naar het symposium in De Balie over de risico’s van mondiale zeespiegelstijging voor de Waddenzee. Naast de kardinaal is hier minister Cora van Nieuwenhuizen van Infra­struc­tuur & Waterstaat een van de gast­spre­kers. De uit­no­di­ging van kardinaal Turkson voor de Waddenzee-bijeenkomst werd gesteund door de twee Noordelijke bisdommen van het Neder­landse waddengebied in de personen van mgr. Hendriks namens het bisdom Haarlem-Amsterdam en mgr. Van den Hout namens het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Religieus perspectief

Beide symposia stellen de effecten van klimaatverandering aan de orde. De encycliek Laudato si’ biedt daartoe een richtinggevend religieus perspectief. Het inter­nationale thema ‘Water in times of Climate Change’ wordt vanuit ver­schil­lende invalshoeken besproken. Vanuit weten­schap­pe­lijke, economische en bestuurlijke hoek, maar daarnaast komen ook het religieuze perspectief en dat van jongere generaties aan de orde.

Kardinaal Turkson neemt op beide symposia het religieus perspectief van Laudato si’ voor zijn rekening, waarin paus Franciscus zorg en verant­woor­de­lijk­heid van de mens voor de schepping nadrukkelijk koppelt aan sociale gerechtigheid. Uitbuiting van de schepping gaat vaak ten koste van de meest kwetsbare groepen op aarde. Hun water en leefgebied wordt geëxploiteerd en vervuild, zij worden het ergst getroffen door natuurrampen als overstromingen, orkanen, droogte, enzovoort. De paus wijst er op dat bij het opkomen voor milieu, klimaat en schepping altijd ook het belang van kwetsbare groepen moet worden meegewogen. Laudato si’ is een wereldwijde oproep tot ‘ecologische bekering’ door consumenten, bedrijven en overheden.