Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiemiddag over Kerk en Oorlog

De Katholieke Kerk in de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse jaren

gepubliceerd: zaterdag, 12 oktober 2019
Studiemiddag over Kerk en Oorlog

Op 30 november 2019 vindt in Paushuize (Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht) een studiedag plaats van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk in samen­wer­king met Stichting Katholiek Erfgoed over Katholieke Kerk in de Tweede Wereld­oor­log en de naoorlogse jaren.

Hierin zal de aandacht uitgaan naar de botsing tussen kerk en bezetter, mede vanuit verschillen in visie op de waardigheid van de mens. Ook komt het verzet vanuit de Katholieke Kerk in de Tweede Wereld­oor­log aan de orde en de invloed van de Tweede Wereld­oor­log op de katholieke sociale leer. Speciale aandacht is er voor de leiding van de kerk (kardinaal De Jong en de bis­schop­pen), het lot van religieuzen en priesters die in het verzet actief waren en de rol van religieuzen bij de resocialisering van politieke delinquenten in de naoorlogse jaren.

Pro­gram­ma

13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening
14.15 uur Hoofdlezing Kerk in de Tweede Wereld­oor­log
De leiding van de Neder­landse Katholieke Kerk in de Tweede Wereld­oor­log met speciale aandacht voor de positie van katholieke joodse religieuzen.
Mgr. dr. P. (Paul) Hamans, docent Kerk-geschiedenis aan Groot­semi­naries Rolduc en Tiltenberg
15.00 uur Resocialisering politieke delinquenten
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht’ (Matt. 25: 36). Resocialiserings-initiatieven van de Katholieke Kerk voor politieke delinquenten in het naoorlogse Nederland.
Dr. J.W.J. (Joep) van Gennip, postdoc-onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology
15.30 uur De Tweede Wereld­oor­log en katholieke sociale leer
Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel, bijzonder hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology
De rol van de katholieke sociale leer voor het verzet en de impact van de Tweede Wereld­oor­log op de naoorlogse ont­wik­ke­ling van de katholieke sociale leer.
16.30 uur Panel­dis­cus­sie

Details

datum: zaterdag 30 november 2019
tijd: van 13.30 tot 17.00 uur
locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht

Aanmelding

Opgeven via: stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl