Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tijd voor de Schepping

Toekomst voor de aarde en haar bewoners

gepubliceerd: vrijdag, 30 augustus 2019
Tijd voor de Schepping

Inter­nationale klimaatexperts rekenden uit dat we de wereldwijde CO²-uitstoot tegen 2030 moeten zien te halveren om tegen 2050 klimaat­neu­traal te zijn. De politieke verant­woor­de­lijken die ons land de komende vijf jaar zullen besturen, dragen dus een grote verant­woor­de­lijk­heid. Vijf jaar: dat is de helft van de tijd die nog rest om de wereldwijde CO²-uitstoot te halveren. Op 23 september worden alle wereldleiders verwacht in New York voor een extra klimaattop. We dringen daarom aan op moedige en verregaande klimaatplannen, zowel in ons eigen land als in de Europese Unie, om de toekomst van de huidige en komende generaties te redden.

Toekomstperspectieven

We horen te weinig het goede en hoopvolle verhaal doorklinken dat het kan: de overgang naar een nieuw soort welvaart die het welzijn van alle volkeren op aarde ten goede komt. Het kan: als we armoede bannen, de aarde eerlijk delen, de economie her­vor­men, de natuur beschermen en met z’n allen gaan leven binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet. Weten­schappers bevestigen dat het niet naïef is te denken dat we de toekomst van onze planeet kunnen redden. Hoewel de klok tikt, kunnen we de dodelijke spiraal die onze wereld verstikt nog doorbreken. De komende Tijd voor de Schepping is een kans om dit uitdagende perspectief te onder­steunen. En om werk te maken van een toekomst voor de aarde en al haar bewoners.

Concrete maatregelen

We moedigen iedereen aan om verdere stappen te zetten langs de weg van een ecologische bekering en om gelukkig te zijn met een sobere levensstijl (een ethiek van het genoeg). We nodigen parochies, bewegingen, verenigingen en instellingen uit om versneld werk te maken van een eigen klimaatplan, bv om hun gebouwen klimaat­neu­traal te maken en hun ac­ti­vi­teiten koolstofarm. Heel de gemeen­schap is betrokken partij in de zorg voor het behoud van de schepping. Er is immers zoveel dat we kunnen doen!

De bis­schop­pen van België

IPID – Brussel, vrijdag 30 augustus 2019