Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oproep om te stemmen

Oproep van de Europese bisschoppen (COMECE)

gepubliceerd: donderdag, 16 mei 2019
Oproep om te stemmen

De bis­schop­pen van COMECE (Commissie Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties Europese Gemeen­schap) roepen in een gezamenlijke verklaring alle bur­gers in de Europese Unie op te gaan stemmen. Van 23 tot 26 mei worden verkiezingen gehou­den voor het Europees Parlement. ‘De verkie­zingsuitslag is van invloed op de politieke beslissingen voor de komende vijf jaar’, schrijft COMECE.

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onderschrijft de oproep van COMECE, waar voor de Neder­landse conferentie mgr. Hoogenboom lid van is. De vertegen­woor­digers van de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties voeren met COMECE regelmatig overleg met politici, ambtenaren en bestuurders van de EU. Zij vertolken de stem van de Rooms-Katholieke Kerk in de Europese Gemeen­schap.

Daarbij onderstrepen ze steeds opnieuw dat de menselijke waardigheid centraal moet staan in het Europese beleid. Bij grote uitdagingen op het gebied van migratie, vluch­te­lingen, digitalisatie en privacy komt COMECE op voor onder meer de rechten van de mens, voor kwetsbare groepen en voor gelijk­waar­digheid. Belangrijk in de dialoog is ook het bewaken van de vrijheid van godsdienst.

Recht, plicht en kans

De Europese bis­schop­pen vinden het belangrijk dat de burgers in de EU hun verant­woor­de­lijk­heid nemen bij de komende verkiezingen ‘Gaan stemmen is misschien slechts een eerste stap, maar een hoogst noodzakelijke. Met de inspiratie van paus Franciscus in gedachten roepen we alle burgers, jong en oud, op om te gaan stemmen en zich te engageren tijdens de aanloop naar de Europese Verkiezingen zelf: dit is de beste manier om Europa te maken tot wat de burgers voor juist en rechtvaardig houden. Stemmen is niet alleen een recht en een plicht, maar ook een kans om concreet vorm te geven aan de opbouw van Europa!’

 

Complete verklaring van COMECE over de verkiezingen van 2019