Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Christenen in de samenleving

Inleiding op de Sociale Leer van de Kerk

gepubliceerd: vrijdag, 28 december 2018
Christenen in de samenleving

Christenen in de samenleving biedt de lezer een helder overzicht van wat wel wordt genoemd ‘de grootste verborgen schat van de Kerk’: haar sociale leer. De Sociale Leer van de Kerk wil vanuit de katholieke mensvisie bijdragen aan ‘het algemeen welzijn’, en heeft zich systematisch ontwikkeld vanaf het eind van de 19de eeuw. Ze heeft betrekking op alle onderdelen van het maatschappelijke leven: politiek en democratie, het gezin, economie en arbeid, de ontwikkeling van de volken, de vrede, de zorg voor het milieu, enzovoort. Dit boek behandelt het sociale denken van de moderne pausen – waarvan Leo XIII de eerste is – en van het Tweede Vaticaans Concilie.

Naast bovengenoemde thema’s komen aan de orde: de belangrijkste beginselen (het personalistische principe, het algemeen welzijn, solidariteit, subsidiariteit, gezag, participatie en de universele bestemming van alle goederen), alsmede criteria voor het maken van onderscheid, en richtlijnen tot handelen. Met haar sociale leer richt de katholieke Kerk zich in eerste instantie tot de katholieke gelovigen en spoort hen aan om bij alles wat ze ondernemen bewust te leven overeenkomstig hun geloof. Tegelijk nodigt de Kerk alle mensen van goede wil uit van deze leer kennis te nemen, want deze wil een mensvisie bieden die een verrijking is voor het maatschappelijke leven.

Bron: www.deboog.nl/christenen-in-de-samenleving