Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde jubileumbijeenkomst

Jubileumbundel verschenen

gepubliceerd: zondag, 2 december 2018
Geslaagde jubileumbijeenkomst

De jubileum­bijeenkomst bracht een eerbetoon aan prof. dr. Gerard van Wissen, de eerste voorzitter van het Centrum. De nieuwe bundel (150 pagina’s) getiteld ‘De grondslag van de Katholieke Sociaal Leer’, is een postume bijdrage van prof. dr. Gerard van Wissen (overleden in 2014). Deze, 140 pagina's dikke bijdrage, bevat een inleiding op het katholiek sociaal denken, de aard en de indeling van de Katholieke Sociale Leer, diens bronnen (geloof en rede), de natuurwet en het natuurrecht. Met meer dan 200 voetnoten is dit wederom een gedegen werkstuk van Gerard van Wissen.

Tevens bevat de bundel van zijn hand een door hem verzorgde lezing over de ‘Oorsprong en ontwikkeling van de Sociale Leer van de Kerk'. Dit was de inleiding die hij op 24 januari 2008 in Antwerpen hield bij gelegenheid van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk. Om compleet te zijn is, in een bijlage door diaken Philip Weijers, een overzicht gegeven van de 'Structuurbeginselen van de Katholieke Sociale Leer'.