Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK

Lezingen en presentatie van de nieuwe bundel

gepubliceerd: vrijdag, 19 oktober 2018
Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK

Op vrijdagmiddag 30 november is er een jubileum­bij­een­komst bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), op 5 mei opgericht door mgr. Dr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Prof. Dr. Gerard van Wissen werd gevraagd om leiding te geven aan dit Centrum waarvan hij vanaf het eerste uur de grote voortrekker en inspirator was tot aan zijn overlijden in 2014.

Tijdens de jubileum­bij­een­komst wordt middels lezingen een eerbetoon gebracht aan Gerard van Wissen. Tevens wordt die middag de nieuwe bundel (ruim 140 pagina’s) gepresenteerd met daarin centraal een omvangrijke tekst van Gerard van Wissen over de grondslag van de Katholieke Sociale Leer.

Oprichting in 2008

Op 5 mei 2008 heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Dr. J. M. Punt, het “Centrum voor de sociale leer van de Kerk” (CSLK) opgericht. Het Centrum heeft tot doel het bestuderen, verdiepen en verbreiden van de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de documenten van de verschillende pausen, om daarmee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige samenleving in Nederland en daarbuiten.

De oprichting van het Centrum voor de Katholieke Sociale Leer werd geïnspireerd door de documenten en de principes van de katholieke sociale traditie. Maar bovenal werd zij geïnspireerd door mensen, één mens in het bijzonder: Prof. Dr. Gerard van Wissen. Hij was vanaf het eerste uur de grote voortrekker en inspirator. Van 2008 tot aan zijn overlijden in 2014 was hij onze enthousiasmerende voorzitter. Nu wij in 2018 het tienjarig jubileum van het CSLK vieren, is het passend en juist om een eerbetoon te brengen aan Gerard van Wissen.

Nieuwe bundel

Tijdens de bijeenkomst wordt de nieuwe bundel (ruim 140 pagina’s) gepresenteerd met daarin centraal een omvangrijke tekst van Gerard van Wissen over de grondslag van de Katholieke Sociale Leer. Deze postume bijdrage verwoordt in essentie de basis voor de visie van de Kerk op de inrichting van de samenleving, als verwoord in haar sociale encyclieken, beginnend bij Rerum Novarum tot aan Laudato Si’ van paus Franciscus.

Voorafgaand aan de presentatie van de bundel zal Dr. Eduard Kimman SJ een voordracht houden over paus Franciscus en de sociale boodschap van de Kerk. Pater Kimman is als adviseur betrokken bij het CSLK en directeur van de Pauselijke Missiewerken Nederland. Eerder hoogleraar aan de VU en de Radboud Universiteit, secretaris-generaal Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Programma

13.00 uur Ontvangst en registratie
13.30 uur Opening en inleiding door drs. Victor Scheffers, voorzitter CSLK
13.45 uur ‘Paus Franciscus en de sociale boodschap van de Kerk’, pater Kimman SJ
14:30 uur Presentatie van de bundel ‘De grondslag van de Katholieke Sociale Leer’
15:00 uur Aanbieden van de bundel aan mgr. Dr. J. Punt en familie Van Wissen
15:10 uur Reactie van mgr. Dr. J.M Punt en afsluiting door de voorzitter
15:30 uur Vespers, voorganger mgr. Dr. J. Punt
15.45 uur Afsluiting, ontmoeting en borrel
17.00 uur Einde

Details

Wanneer: 30 november 2018
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Toegang: vrij, na afloop deurcollecte (ter bestrijding van de onkosten)
Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang
Aanmelden: vóór 15 november 2018 via info@cslk.nl of via 0252-345345 (De Tiltenberg)