Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oproep van paus Franciscus op Wereldvredesdag 2018

Meer aandacht voor migranten en vluchtelingen

gepubliceerd: dinsdag, 2 januari 2018
Oproep van paus Franciscus op Wereldvredesdag 2018

De Paus vraagt in zijn boodschap voor Wereld Vrede Dag aandacht voor migranten en vluchtelingen. In totaal zijn er wereldwijd zo’n 250 miljoen migranten, waarvan 22½ miljoen vluchtelingen!

De Paus wil met zijn boodschap een proces ondersteunen dat de Verenigde Naties begonnen is om te komen tot twee mondiale pacten (Global Compacts) één over migranten en één over vluchtelingen. De Paus hoopt dat die dit jaar tot stand zullen komen want in die overeenkomsten worden wereldwijde afspraken gemaakt over veilige en wettige migratie en de opvang van vluchtelingen.

De afdeling voor Migranten en vluchtelingen van het nieuwe Pauselijk Dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling heeft daarvoor twintig actiepunten opgesteld. De kernwoorden van die actie­punten gaan over het ontvangen, beschermen, het ontwikkeling bieden en integreren van migranten en vluchtelingen. De Paus hoopt dat die actiepunten leidend zullen zijn voor deze mondiale pacten van de Verenigde Naties.

De Kerk heeft zich al uitgesproken over verschillende kwesties die in de beide Pacten zijn opgenomen. En vanuit haar lange pastorale ervaring wil zij actief willen deelnemen aan beide processen.

De sectie ‘Migranten en Vluchtelingen’ van het Dicasterie voor de Ontwikkeling van de Integrale menselijke Persoon heeft 20 actiepunten voorbereid in overleg met verschillende Bisschoppenconferenies en katholieke Niet-Gouvernementele Organisaties die in deze materie werkzaam zijn. De Paus heeft deze twintig punten goedgekeurd. Zij stoelen op de beste veldinitiatieven van de Kerk die aan de noden van de migranten en de vluchtelingen tegemoet komen.

Zij omvatten niet alles wat de Sociale Leer van de Kerk over migranten en vluchtelingen zegt, maar zij stellen praktische overwegingen voor die katholieken en andere verdedigers van migranten en vluchtelingen kunnen gebruiken, aanvullen en ontwikkelen wanneer zij met hun regeringen in dialoog gaan over de Mondiale Pacten.

Deze twintig punten verdedigen effectieve maatregelen die het bewijs geleverd hebben dat ze samen een integraal antwoord bieden op de actuele uitdagingen. In de lijn van het onderricht van de Paus zijn deze punten samengebracht onder vier titels: onthalen, beschermen, bevorderen en integreren:

  • Onthalen: versterken van veilige en de legale wegen voor migranten en vluchtelingen.
  • Beschermen: de rechten en de waardigheid van Migranten en Vluchtelingen garanderen.
  • Bevorderen: de integrale menselijke ontwikkeling van migranten en vluchtelingen verhogen.
  • Integreren: de gemeenschappen verrijken dank zij een grotere deelname van migranten en vluchtelingen.

Elke titel is een actief werkwoord en een oproep tot actie. De opzet is telkens te vertrekken van wat momenteel haalbaar is om uiteindelijk een finaal doel te bereiken, namelijk een inclusief en duurzaam gemeenschappelijk huis te bouwen voor iedereen.

Bron: 20 Actie Punten voor de Mondiale Pacten.NL (pdf)