Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK






RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundelreeks Religie en veiligheid

Deel I: Religie in conflict

gepubliceerd: donderdag, 14 december 2017
Bundelreeks Religie en veiligheid

'Religie en conflict'.

'Verstaat Gij de tekenen des tijds'? Deze vraag van Christus is bijzonder actueel. Hoe begrijpen we de wereld waarin wij leven? Die vraag is ook aan de orde op gebied van vrede en veiligheid. De globalisering roept overal ter wereld reacties op. Hoe kunnen we die duiden? Wat is er gaande op het gebied van vrede en veiligheid, in internationale conflicten, met de krijgsmacht, en welke vragen kan men hieraan vanuit godsdienstig en levensbeschouwelijk perspectief stellen? Een belangrijke vraag: oorlog en vrede gaan iedereen aan.

Krijgsmachten en hun doelen, taken en thema's zijn altijd voorwerp geweest van religieuze en levensbeschouwelijke duiding, van interpretatie en evaluatie. Oorlog en geweld zijn frequent voorkomende thema's in de Heilige Schrift en in de christelijke filosofische en theologische traditie. Natuurlijk verschillen de religieuze en levensbeschouwelijke optieken van bijvoorbeeld de politieke of strategische, of van de technologische. Maar hoe dan ook is de rationaliteit van het bestaan van krijgsmachten in alle culturen en religies verbonden met de vraag wat de 'zin', betekenis, is van militair geweld. Waarom is het er? Welke betekenis wordt er in een cultuur aan toegekend? Hoe wordt het geïnterpreteerd, gelegitimeerd of bekritiseerd? Welke religieuze betekenissen zijn aan het doden en sterven, gewond raken en verwonden op het slagveld verbonden? Hoe veranderen secularisatie enerzijds en fundamentalisme anderzijds de zingeving aan de krijgsmacht? Deze thematiek wordt uitgewerkt met medewerking van internationaal erkende deskundigen op de terreinen van veiligheidsbeleid, humanitaire interventie en veiligheid.