Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

(Re)Thinking Europe, the follow-up is in your hands!

Toespraak paus Franciscus bij de sluiting

gepubliceerd: dinsdag, 31 oktober 2017
(Re)Thinking Europe, the follow-up is in your hands!

De (Re)Thin­king Europe Dialogue verzamelde in de Vati­caan­stad ongeveer 350 hoogge­plaatste lei­ders uit de kerk en de EU. Tussen 27 en 29 ok­to­ber tra­den de deel­ne­mers; in een open­har­tige en open dialoog wat bijdroeg tot een con­struc­tieve re­flec­tie over de fun­da­men­tele uit­dagingen voor het Europese project.

Bron: COMECE

"Christians are called to promote political dialogue [...], to restore dignity to politics and to view politics as a lofty service to the common good".

The follow-up of the Dialogue on Europe is in your hands! It is now up to you to prolong this debate in your countries and institutions invol­ving citizens at all levels of responsibility.

Vertaling

De Neder­landse vertaling van de toe­spraak is te vin­den op de web­si­te Rkdo­cu­menten.nl: