Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiemiddag over Overheid en Samenleving

De rechtsstaat, economie en kerk in tijden van een terugtredende overheid

gepubliceerd: zaterdag, 25 maart 2017
Studiemiddag over Overheid en Samenleving

Op vrijdagmiddag 12 mei organiseert het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk in samenwerking met Stichting Kerkelijk Erfgoed en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken een studiemiddag over Overheid en Samenleving. Een verantwoorde samenleving vraagt om een rechtsstaat en om burgerparticipatie en solidariteit met kansarmen.

Hoe kan een evenwichtige, verantwoorde samenleving overeind blijven in een tijd van een terugtredende overheid? Hoe kunnen overheid en de kerk de kloof die zich aftekent tussen kansrijken en kansarmen overbruggen? Welk model voor een economische ordening past daarbij vanuit de sociale leer van de Kerk? Tot de doelgroep voor deze studiemiddag behoren politici, bestuurders, studenten, burgers en alle anderen die zich door het thema aangesproken voelen.

Programma:

 • Ontvangst en registratie
 • Opening door dagvoorzitter (Hans van den Heuvel)
 • Ferdinand Grapperhaus, managing partner Allen & Overy en auteur van “Rafels aan de rechtsstaat” (Prometheus, 2017), over
  “Rechtsstaat en overheid in een vernieuwde samenleving”
 • Debat
 • Koffie /thee
 • Maurice Essers, advocaat en secretaris van CSLK over
  “Een economische marktordening geïnspireerd door de sociale leer”
 • Danielle Woestenberg, secretaris Interkerkelijk Contact in Overheidszaken over
  “De rol van de kerk in een tijd van een terugtredende overheid”
 • Vragen
 • Afsluiting en borrel

Praktische gegevens:

 • Wanneer: vrijdagmiddag 12 mei 2017, om 14:00 uur
 • Plaats: Kloosterkerk in Den Haag
 • Adres: Lange Voorhout 4, Den Haag
 • Toegang: € 5 (gratis voor deelnemers jonger dan 30 jaar)
 • Aanmelden op info@cslk.nl