Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn

Brief van de bisschoppen bgv de Tweede Kamer verkiezingen

gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2017
Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen.

De brief is vandaag verspreid in de media en gepubliceerd op de website van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) www.rkkerk.nl. De bisschoppen willen in dit schrijven enkele gedachten meegeven die voor een verantwoorde omgang met het stemrecht van belang zijn. Ze putten daarbij uit de rooms-katholieke bronnen en citeren onder anderen paus Franciscus, die over het kiezen tussen verschillende partijen heeft gezegd: “Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten.”

Bij de keuze voor een partij is het volgens de bisschoppen van fundamenteel belang om de vraag te stellen in hoeverre partijen bijdragen aan het algemeen welzijn. De bisschoppen noemen daarbij belangrijke onderwerpen uit het katholiek sociaal denken: “Staan zij voor de bescherming van het leven vanaf de bevruchting tot het natuurlijk levenseinde, ondersteunen zij gezinsvorming, mantelzorg, vrijwilligerswerk en de opvang van migranten? Aan de compassie met de armen van deze wereld is niet alleen voldaan door vluchtelingen op te nemen. Welke andere initiatieven staan partijen voor om de solidariteit met de lijdenden van deze wereld gestalte te geven? Staan zij pal voor de godsdienstvrijheid, armoedebestrijding, toegang tot goed onderwijs, kwaliteit van de zorg, correcte omgang met dieren, veiligheid, duurzaamheid en ontwikkelingssamen­werking?”

“Politici moeten niet appelleren aan angst”, aldus de bisschoppen, die zich daarmee uitspreken tegen een mentaliteit van ieder voor zich en eigenbelang. Ze roepen daarentegen op tot zorg voor elkaar, solidariteit en verbinding. “Door het uitbrengen van onze stem kunnen we een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn”, schrijven de bisschoppen.