Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijdrage CSLK op het Christelijk-Sociaal Congres 2016

Workshop CSLK, Socires en VKMO

gepubliceerd: vrijdag, 26 augustus 2016
Bijdrage CSLK op het Christelijk-Sociaal Congres 2016

Het CSLK ver­zorgt samen met het VKMO en Socires een workshop rondom de en­cy­clie­ken Rerum Novarum en Laudato Si’. De bijdragen zijn van Erik Sengers, resp. Pieter Kohnen en Cor van Beuningen.

In deze deelsessie wor­den de hoofd­lijnen van twee sociale en­cy­clie­ken be­spro­ken, Rerum Novarum en Laudato Si’. Rerum Novarum mar­keerde bij haar ver­schij­ning 125 jaar gele­den het sym­bo­li­sche begin van het katho­liek sociaal denken. Laudato Si’ is het meest recente pau­se­lijke do­cu­ment over de sociale kwestie. Waarin verschillen beide do­cu­menten? Wat is er in die 125 jaar gebeurd met de sociale kwestie en de kijk van de katho­lie­ke kerk daarop? Is Laudato Si’ het Rerum Novarum van nu?