Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Roomsch socioloog - Sociale bisschop

Biografie van bisschop Joannes Aengenent

gepubliceerd: donderdag, 30 juni 2016
Roomsch socioloog - Sociale bisschop

Donderdag 29 juni werd in de Tiltenberg een middag-symposium gehouden, georga­ni­seerd door het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk, ter ere van de pas verschenen publicatie van CSLK bestuurslid dr. Erik Sengers over de sociale bisschop Joannes Aengenent. Onder de aanwezigen Kardinaal Adrianus Simonis, Apostolisch Nuntius Aldo Cavalli, emeritus hulpbisschop Jan de Kok, achterneven en -nichten van bisschop Aengenent.

De volgende sprekers kwamen aan het woord:

  • Victor Scheffers: presentatie
  • Rudi te Velde: Neothomisme als cultuurkritiek voor politiek, economie en samenleving
  • Ellie Smolenaars: Normatieve sociologie of hoe de samenleving zou kunnen zijn
  • Radek Ruhlmann: katholieke sociale leer en het mondiale kapitalisme
  • Aanbieding van het boek en aansluitend gezellig samenzijn

Daarna kreeg mgr. dr. J. Hendriks het eerste exemplaar van de biografie overhandigd van familieleden van bisschop Aegenent. Hier een citaat uit de toespraak van de hulpbisschop.

“De betekenis van Aengenent als socioloog en sociale bisschop wordt in de dissertatie van Sengers uitvoerig besproken. Het beeld dat tot op heden bestond van een meer ‘progressieve’ Poels en Ariëns tegenover een eerder behoudende Aegenent is duidelijk genuanceerd. Het is van belang dat de publicaties over die beide grote katholieke sociale voorvechters nu een waardig pendant hebben gekregen in dit werk over Aengenent. De lijn van Aengenent is helder: als socioloog, als adviseur en als bestuurder baseert hij zich steeds duidelijk op de katholieke sociale leer zoals die zich sinds de Encycliek Rerum Novarum (1891) van paus Leo XIII heeft ontwikkeld. In die zin heeft hij zich altijd als rooms-katholiek socioloog ge­presen­teerd. Dr. Erik Sengers heeft de centrale denkbeelden en de merites van de geschriften van Aengenent met name op gebied van sociologie en psychologie, alsmede diens bemoeienis met tal van sociale kwesties helder in het licht gesteld en er met waardering over geschreven.”

Meer informatie

Dr. Erik Sengers, ROOMSCH SOCIOLOOG - SOCIALE BISSCHOP Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935,verschenen bij uitgeverij Verloren in Hilversum.