Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De zorg voor het gemeenschappelijk huis

Laudato Si nader beschouwd

gepubliceerd: dinsdag, 26 april 2016

In december 2015 sloten de wereldleiders in Parijs een naar zeggen historisch klimaatakkoord. Bij de presentatie stelde men dat “het akkoord een ommekeer in de geschiedenis is”. Critici stelden daar tegenover dat het akoord zeker niet volledig is en de arme landen er weinig mee zullen opschieten. Het akkoord gaat dan ook niet echt in op de werkelijke oorzaken van de klimaatcrisis; de mens zelf die het voortbestaan van de schepping in snel tempo bedreigt.

In de maand mei voorafgaand aan de klimaatconferentie, werd de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus uitgebracht. Dit document gaat diep in op de oorzaken van de klimaatproblematiek. De paus schuwt niet de rol van de mens in deze ecologische crisis te noemen. In ruim 140 pagina’s wordt een compleet beeld geschetst van oorzaak en gevolg. De encycliek pleit voor een integrale ecologie, dwz een ecologie van milieu, economie en maatschappij die gericht is op het algemene welzijn van heel de mensheid. Deze pauselijke rondzendbrief besluit met het benoemen van richtlijnen om te komen tot werkelijke oplossingen; de paus gebruikt daarbij de term ‘ecologische bekering’.

Laudato Si’ wordt in zijn betekenis door kenners gelijkgesteld met de eerste sociale encycliek ‘Rerum novarum’ die in 1891 de aanzet gaf tot een ingrijpende herziening van de rechten van de arbeiders; een herziening die tot op de dag van vandaag voor een ieder herkenbaar is.

Bundel

Naar aanleiding van het verschijnen van de encycliek heeft het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) een bundel samengesteld. De titel van de bundel luidt: ‘De zorg voor het gemeenschappelijk huis’ en bespreekt in een 8-tal artikelen (ruim 145 pagina's) vanuit diverse gezichtspunten deze verreikende encycliek Laudato Si’:

 • Ing Ph. Weijers BScR, voorwoord
 • Mgr. Dr. J. Punt, paus Franciscus en het milieu
 • Drs. P. Tolsma - Duurzaamheid en de sociale leer van de Kerk
 • Drs. G. Dilweg, De franciscaanse inspiratie achter Laudato Si’
 • Dr. J. Verburgt, Relativisme en cultuurkritiek
 • Drs. C. van Beuningen - Laudato Si’ en de vernieuwing van het katholieke sociale
  denken
 • Prof. Dr. F. van Iersel, Verandert de encycliek Laudato Si’ de katholieke variant van
  de ‘rechtvaardige oorlog’?
 • Prof. Dr. F. van Iersel, De positie van het Vaticaan tegenover de theorie van de
  ‘rechtvaardige oorlog’ – actuele ontwikkelingen na de encycliek Laudato Si’
 • Dr. W. Speelman, Herstel mijn huis
 • Bijlagen:
  > De gebeden uit de encycliek Laudato Si'
  > Inhoudstabel encycliek Laudato Si’
  > Laudato Si’ - een uitgebreide samenvatting

Bestellingen

Bestellingen kunnen worden opgegeven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij uw postadres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzendkosten zijn € 2,92. Betaling vooruit, als bevestiging van uw bestelling, op IBAN bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vogelenzang, o.v.v. Bundel ‘Laudato Si’. Zodra uw betaling ontvangen is en de bundels beschikbaar komen van de drukkerij, wordt uw bestelling verstuurd naar het in uw email opgegeven postadres.