Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezingen/boekpresentatie over bisschop J. Aengenent

Joannes Aengenent en de katholieke sociale beweging

gepubliceerd: dinsdag, 22 maart 2016
Lezingen/boekpresentatie over bisschop J. Aengenent

Joannes (Jan) Aengenent was bisschop van Haarlem van 1928 tot 1935. De 25 jaar daarvoor was hij professor in de sociologie aan het seminarie Warmond. In deze tijd werd hij - als secretaris van de Nederlandse Katholiekendagen en adviseur van de Katholieke Sociale Actie - de spil in de katholieke sociale beweging, waarvoor hij als auteur de ideologische grondslag legde. Aengenent schreef over de verschillende vraagstukken die opkwamen als gevolg van de modernisering van de Nederlandse samenleving (arbeiders, economie, emancipatie van vrouwen).

Als bisschop stimuleerde hij de vrouwenbeweging De Graal, streed hij tegen het nationaalsocialisme en gaf hij impulsen aan het religieuze leven in het bisdom. Op basis van archiefonderzoek en privécollecties schetst auteur Erik Sengers het beeld van een man die uit zeer eenvoudige verhoudingen op zou klimmen tot een gerespecteerd bestuurder en intellectueel. Dit boek beschrijft het leven en werk, maar vooral de inspiratie van deze enigszins vergeten voorman van het sociaal-katholicisme in het interbellum.

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit om de presentatie van dit boek bij te wonen. Tijdens deze presentatie zal de actuele relevantie van de thema’s die Aengenent behandelde centraal staan. Wat kunnen zijn gedachtegoed en inspiratie bijdragen aan de maatschappelijke problemen van onze tijd, en de betrokkenheid van de kerk daarbij? Het eerste exemplaar zal door familie van Aengenent na afloop worden aangeboden aan Mgr. Dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Datum 29 juni 2016, deur open 13:30 uur, aanvang 14:00 uur; locatie de Tiltenberg.

Gratis toegang, deurcollecte voor het CSLK, bevestig uw aanwezigheid op info@cslk.nl.

Agenda

  • Victor Scheffers: presentatie
  • Rudi te Velde: Neothomisme als cultuurkritiek voor politiek, economie en samenleving
  • Ellie Smolenaars: Normatieve sociologie of hoe de samenleving zou kunnen zijn
  • Radek Ruhlmann: katholieke sociale leer en het mondiale kapitalisme
  • Aanbieding van het boek en aansluitend gezellig samenzijn

Personalia

  • Radek Ruhlmann MBA is werkzaam voor de Chinese Agricultural Bank in Luxemburg
  • Drs. Victor Scheffers is voormalig directeur van Justitia et Pax www.justiceandpeace.nl
  • Dr. Ellie Smolenaars is sociologe en journaliste www.ellie-smolenaars.net
  • Prof. dr. Rudi te Velde is bijzonder hoogleraar namens de Stichting Thomas More aan de Universiteit van Amsterdam www.thomasmore.nl

Gegevens boek

Erik Sengers: Roomsch Socioloog – Sociale Bisschop

Joannes Aengenent als ideoloog en organisator van de katholieke sociale beweging 1873-1935

Hilversum: uitgeverij Verloren € 29,- www.verloren.nl

Boek verkrijgbaar in de boekhandel, via de uitgever of bij de auteur dr.sengers@hotmail.com