Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

29 april 2016 jubileumbijeenkomst Rerum novarum

Encycliek voor een menswaardige toekomst van economie en arbeid

gepubliceerd: woensdag, 10 februari 2016
29 april 2016 jubileumbijeenkomst Rerum novarum

De encycliek Rerum novarum van paus Leo XIII verscheen 125 jaar geleden in 1891. Met deze encycliek reageerde de paus op de veranderingen in samenleving, politiek en economie: de opkomst van het vrije kapitalisme zorgde voor grote ongelijkheid tussen sociale klassen en voor zeer slechte leef- en werk-om­stan­dig­he­den van de arbeiders.

De Paus formuleerde als oplossing voor deze sociale kwestie een middenweg. Eigendom was toegestaan, maar mocht niet exclusief voor een bepaalde groep ter beschikking blijven. Arbeiders mochten zich verenigen in vakbonden om te ijveren voor hun rechten, en de overheid moest die rechten beschermen. Deze encycliek baande de weg voor de bijdrage van de katholieken aan de opbouw van en goede en rechtvaardige samenleving.

Om het verschijnen van deze encycliek te herdenken wordt op 29 april een jubileum­bij­een­komst geor­ga­ni­seerd in het Catharijneconvent te Utrecht. Wat is de actualiteit van deze encycliek voor de huidige sociale kwestie? Want ook nu zorgen veranderingen in politiek, samenleving en economie voor onrechtvaardige verdeling van de welvaart in de samenleving en voor onzekere, kwetsbare economische posities. De overheid trekt zich verder terug, de bescherming van werkenden en werkzoekenden neemt af, en privaat vermogen wordt steeds meer geconcentreerd.

Wat heeft het sociale ge­dach­te­goed van de katholieke kerk hierover te zeggen? Over deze vraag is een essaywedstrijd geor­ga­ni­seerd voor studenten. Op de prijswinnende essays zal worden gereageerd door mensen die mede beslissen over het huidige beleid.

Pro­gram­ma

13.00 uur - Ontvangst en registratie
13.30 uur - Pre­sen­ta­tie van het winnende essay
14.00 uur - Reactie Harry van de Kraats
14.30 uur - Pauze
14.45 uur - Reactie Patrick Fey
15.15 uur - Reactie Ronald Jeurissen
15.45 uur - Plenaire discussie
16.15 uur - Overhandiging prijzen door Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam
17.00 uur - Sluiting

Personalia

  • Drs. Patrick Fey is voorzitter van CNV overheid & publieke diensten
  • Prof. dr. Ronald Jeurissen is hoogleraar business ethics aan Nyenrode Uni­ver­si­teit
  • Mr. Harry van de Kraats is directeur van het Algemeen Werkgeversverbond Nederland

Praktische gegevens

  • Wanneer: Vrijdag 29 april 2016
  • Plaats: Auditorium Museum Catharijneconvent
  • Adres: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht
  • Toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten
  • Graag aanmelden op www.socires.nl/rerumnovarum