Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundel studiemiddag De mens in de Zorg gereed

gepubliceerd: maandag, 1 september 2014
Bundel studiemiddag  De mens in de Zorg  gereed

In mei van dit jaar ver­zorgde het CSLK een studie­mid­dag met als thema ‘De mens in de Zorg’. Uit de lezingen kwam dui­de­lijk naar voren dat recente ver­an­de­ringen in be­lang­rijke mate af hangt van het mens­beeld dat ten grond­slag ligt aan die zorg­acti­vi­teiten.

Een ver­slag van deze studie­mid­dag vindt U op de home-page van onze web­si­te. De vier lezingen zijn opgeno­men in onze 8e bundel in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer. Daar­naast zijn er 2 extra ker­ke­lijke do­cu­menten over dit on­der­werp toe­ge­voegd.

De bundel bevat ruim 100 pagina's. Be­stel­lingen kunnen vanaf heden wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl. De prijs van de bundel is € 9,95 en de verzend­kos­ten zijn € 2,24. Leve­ring is voor­zien eind sep­tem­ber, begin ok­to­ber.