Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiemiddag ‘De mens in de Zorg’

Vrijdag 23 mei 2014 in Vogelenzang

gepubliceerd: donderdag, 27 maart 2014
Studiemiddag ‘De mens in de Zorg’

De Zorg, en dan vooral de kosten en organisatie hiervan, zijn het thema van de dag. Hoe moet deze geor­ga­ni­seerd worden opdat een aanvaardbare zorg kan worden geboden, terwijl de kosten hiervan in de hand kunnen worden gehouden? Dit laatste is natuurlijk noodzakelijk willen deze kosten niet de begroting ‘opeten’. Zo zijn de uitgaven voor de Zorg van 2000 tot 2010 opgelopen van ruim 11% van het bbp tot bijna 15%.

Over de beheersbaarheid van de kosten voor de Zorg wordt veel vergaderd, maar om wie gaat het eigenlijk? Wordt de mens niet vergeten bij alle kostenreductie? Welke mensbeeld kenmerkt de huidige Zorg? Aan deze vragen is deze studie­mid­dag gewijd.

Als eerste spreker zal prof. Buijsen ingaan op het mensbeeld in de Zorg. Hier komen de fundamentele vragen aan de orde. Prof. van Iersel zal vervolgens vanuit de Sociale Leer van de Kerk naar de Zorg kijken. Hoe is de menselijke waardigheid, hét basisprincipe van de Sociale Leer, in de huidige Zorg gewaarborgd? Hoe wordt deze waardigheid gegarandeerd bij de uitvoering van de Wet maat­schap­pe­lijke onder­steuning? Hierover zal vervolgens dr. Sengers spreken. In de vierde bijdrage kijken wij met mw. Broens naar de werkvloer. Bij de Zorg gaat het immers ook om de waardigheid van degenen die deze zorg verlenen. Kan de zorgverlener deze zorg op een mens­waar­dige wijze verlenen of raakt deze gemangeld tussen de protocollen?

Het centrum hoopt met deze studie­mid­dag een bijdrage te geven aan de discussie over een mens­waar­dige vormgeving van de Zorg in de toekomst. Uitgenodigd zijn allen die zich door de thematiek aangesproken voelen, met name zij die in de Zorg actief zijn of daarmee te maken hebben. De lezingen zullen gepubliceerd worden in de serie Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Pro­gram­ma

13.00 uur Ontvangst en registratie
13.30 uur Opening door de dagvoorzitter Roel van der Voort
13.40 uur Martin Buijsen, Het mensbeeld in de zorg
14.20 uur Fred van Iersel, De zorg in de sociale leer van de Kerk
14.50 uur Pauze
15.00 uur Erik Sengers, De mens in de Wet maat­schap­pe­lijke onder­steuning
15.30 uur Thea Broens, Menselijkheid in dagelijkse praktijk van de zorg
16.00 uur Panel gesprek onder leiding van de dagvoorzitter
16.30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

Prof. mrdr. drs. M.A.J.M. Buijsen is filosoof en jurist en is bijzonder hoogleraar Recht en gezondheidszorg in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR en het Erasmus MC/Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, vanwege de Vereniging Trustfonds EUR.

Prof. dr. A.H.M. van Iersel is theoloog en bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Uni­ver­si­teit van Tilburg en beoefenaar van de sociale leer van de Kerk

Dr. E. Sengers is theoloog en socioloog en staf­me­de­werker bij de Dienst caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij is docent (godsdienst)sociologie aan ver­schil­lende instituten voor hoger onderwijs en voorzitter van de Wmo Adviesraad in Amsterdam Zuidoost.

Mw. T.M.T.J Broens is als verpleegkundig pijnspecialist werkzaam binnen de chronische pijnbestrijding in de St. Maartenskliniek te Nijmegen.

Details

Wanneer: vrijdag 23 mei 2014. Tijd: 13.00-16.30 uur
Toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten
Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang
Openbaar vervoer: Connexion bus 90, éénmaal per uur, om 12.12 uur, vanaf station Heemstede.
Aanmelden: aanmelden per e-mail: info@cslk.nl