Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk

Summerschool - 29-31 augustus 2011

Eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk

Eind augustus heeft het CSLK een driedaagse Summer School georganiseerd voor studenten met een hoger onderwijsachtergrond. In deze dagen werd een eerste kennismaking met de sociale leer van de Kerk geboden.

De eerste dag verschafte een globale oriëntatie: wat is de sociale leer? Waar gaat deze over? Op deze eerste dag was mgr. van Luyn, emeritus bisschop van Rotterdam en eminent beoefenaar van de sociale leer, onze gast. De tweede dag was gewijd aan de sociale leer en de politiek. Het thema betrof dus de inrichting in de samenleving door de politiek vanuit de sociale leer. Mr. van Gennip, oud-lid van de Eerste Kamer liet ons in een boeiend betoog delen in zijn grote ervaring. De derde dag was gewijd aan de economie en de sociale leer. Een uiterst actueel onderwerp. Op deze dag was prof. Kimman s.j. onze gast die een prikkelend en boeiend betoog gaf.

Elke dag verzorgde Prof. Dr. G. van Wissen, voorzitter van het CSLK, een inleidende lezing over het thema van de dag. Ook werd iedere dag het thema uitgewerkt via een workshop, welke verzorgd werden door respectievelijk mw. drs. Caroline Tax, drs. Joost van Halem en pastor drs. C. van Lent.

De Summer School werd gehouden in het vormingscentrum van de Stichting Stal op de Kaag op het Kaageiland. Een prachtige omgeving en een uitstekende verzorging werden ons daar geboden. Al met al een zeer geslaagde cursus, die zeker voor herhaling vatbaar is.