Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiedag bij eerste lustrum

Zaterdag 26 oktober 2013

Studiedag bij eerste lustrum

Bij gelegenheid van de eerste lustrumviering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk werd een studiedag georganiseerd op zaterdag 26 oktober 2013. Het thema van de studiedag was ‘Vernieuwing en Traditie’, De betekenis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samenleving. Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Fred van Iersel, bood het CSLK onderstaand programma:

 • Verwelkoming door prof. dr. Gerard van Wissen, voorzitter CSLK
 • Dr. Erik Sengers, De sociale leer als grondslag voor de diaconie.
 • Mgr. dr. Gerard de Korte, De sociale leer als deel van de Blijde Boodschap.
 • Br. Dr. R. Stockman, Kan onze seculiere samenleving zonder de inspiratie van de sociale leer van de Kerk?
 • Discussie
 • Lunchpauze
 • Mw. Maria G. de Bie-Feitz, De sociale leer als stimulans tot maatschappelijk handelen
 • Drs. Pieter Kohnen, De betekenis van de sociale leer voor het maatschappelijk middenveld.
 • Mr. Jos van Gennip, De sociale leer en de katholieke politicus.
 • Drs. Piet Kuijper, De sociale leer in internationale verhoudingen.
 • Discussie
 • Afsluiting door mgr. dr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Bezinningsmoment, door diaken ing. Philip Weijers BScR
 • Borrel

De lezingen zullen gepubliceerd worden in een uitgave in de serie Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, welke uitgave de deelnemers aan het congres ter gelegenheid van het 1e lustrum van het CSLK als geschenk nog krijgt toegestuurd.

Verslag van het congres opgemaakt door mgr. dr. J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam: Het was op zaterdag 26 oktober een hele drukte op De Tiltenberg: een hondertal mensen was gekomen voor de lustrumviering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Het was een mooie, geslaagde dag over de betekenis van de sociale leer van de Kerk voor de huidige seculiere maatschappij onder de titel “Vernieuwing en traditie” en allerlei prominente sprekers waren gekomen om dit thema in al zijn facetten toe te lichten.

Mmgr. G. de Korte belichtte de band met het evangelie, oud-senator J. van Gennip ging in op de waarde van de sociale leer in de politiek die moet werken met compromissen zonder de principes te vergeten, drs. P. Kohnen van het VKMO ging in op de vraag hoe dit verband probeert de sociale leer betekenis te geven voor de lid-organisaties van het katholieke middenveld.

Dr. Erik Sengers, godsdienstsocioloog en hoofd caritas bisdom Haarlem-Amsterdam, sprak over de sociale leer als grondslag voor de kerkelijke caritas; de bekende Vlaamse br. dr. R. Stockman van de broeders van Liefde, zelf zeer actief op het gebied van de sociale leer met een eigen Vlaams instituut, ging in op de noodzaak van een inspiratiebron als de sociale leer voor onze samenleving, mw. M. de Bie-Feitz van La Vie sprak over de inspiratie die vanuit de sociale leer in La Vie gestalte krijgt en drs. Piet Kuijper ging in op de sociale leer als leidraad bij de inzet voor mondiale problemen en ontwikkelingssamenwerking. Mgr. dr. J.M. Punt sloot de dag af met een toespraak waarna bestuurslid diaken Ph. Weijers samen met de bisschop een gebedsdienst leidde. Dagvoorzitter was prof. dr. Fr. van Iersel. 

Onder de rubriek publicaties, wordt informatie gegeven over de bundel met lezingen.