Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering

Studiemiddag - vrijdag 22 oktober 2010

Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering

Op vrijdagmiddag 22 oktober 2010 organiseerde het CSLK voor bijna 100 belangstellenden een studiemiddag over de "Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering", met als motto 'De arbeid is er voor de mens en niet andersom'.

“Arbeid is een aspect dat blijvend en fundamenteel is, dat altijd actueel is en voortdurend vernieuwde aandacht vraagt en beslist getuigenis vereist. Omdat steeds nieuwe vragen en problemen opdoemen, worden ook steeds nieuwe verwachtingen gewekt, maar dreigen ook angsten en gevaren, die verband houden met deze fundamentele dimensie van het menselijke bestaan: het menselijk leven wordt iedere dag uit deze arbeid opgebouwd, hieraan ontleent het zijn specifieke waardigheid; maar tegelijk ligt in deze arbeid de blijvende maatstaf van menselijk zwoegen en lijden, van opoffering en onrecht, die diep in het sociale leven van de afzonderlijke naties en op internationaal vlak doordringen”. Laborem Exercens 1, Paus Johannes Paulus II, 1981

Het programma van de studiemiddag, met diaken Philip Weijers als dagvoorzitter, was als volgt:

  • Inleiding door dagvoorzitter ing. Ph. S. Weijers BScR, permanent diaken en bestuurslid CSLK
  • ‘Arbeid in de encycliek Caritas in Veritate‘ door Prof. Dr. G. J. M. van Wissen, em. hoogleraar Vergelijkend Staatsrecht UvA, docent Katholieke Sociale Leer, vz CSLK
  • ‘Wisselende kijken op arbeid en menselijke waardigheid’ door Drs. H. J. G. M. Crijns, theoloog en directeur van landelijk bureau DISK
  • ‘De sabbat, een paleis in de tijd dat wij samen bouwen‘ door Drs. J.J. Hasselaar Ba, econoom en theoloog, beleidsadviseur CNV Vakcentrale
  • ‘Het normatieve kader voor internationaal ondernemen’ door Mr. Drs. H. K. Klamer, secretaris Levensbeschouwing en Maatschappelijk Ondernemen VNO-NCW
  • Paneldiscussie en discussie met de zaal

Voor een uitgebreid verslag van dit symposium, zie de website van de Tiltenberg.

Op deze studiemiddag is ook het boek ‘De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer, ontwikkeling en actualiteit’ van diaken Ph. Weijers, bestuurslid CSLK, als publicatie van het CSLK uitgekomen. De bundel ‘Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering’, geeft een verslag van de studiemiddag met de lezingen. Zie verder bij publicaties.