Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mission Statement

Mission Statement

Op 5 mei 2008 heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J. M. Punt het “Centrum voor de sociale leer van de Kerk” (CSLK) opgericht. Dit centrum is gevestigd in het centrum voor kerkelijke opleidingen ‘De Tiltenberg’, Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang. 

Prof. dr. G.J.M. van Wissen was vanaf het eerste uur de grote voortrekker en inspirator. Op 14 juli 2014 is hij op de leeftijd van 70 jaar overleden. De bisschop en het bestuur van het CSLK zijn hem zeer dankbaar voor zijn onvermoeide inzet voor het CSLK en daarmee voor verspreiding van de Katholieke Sociale Leer.

Het Centrum heeft tot doel het bestuderen, verdiepen en verbreiden van de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de documenten van de verschillende pausen, om daarmee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige samenleving in Nederland en daarbuiten.

Om dit doel te verwerkelijken organiseert het Centrum lezingen, studiedagen, cursussen, gesprekken en symposia, verzorgt het publicaties en tracht het de sociale leer met alle daartoe dienstige middelen onder de aandacht te brengen, vooral van hen die maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid dragen.

Het Centrum kan voor uw doelgroep een inleiding verzorgen over de Sociale Leer van de Kerk, waar nodig toegespitst op uw specifieke activiteiten.