Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inleiding

Inleiding

Vanaf de sociale encycliek Rerum Novarum (1891) van Paus Leo XIII is de sociale leer een centraal punt waar het kerkelijk leergezag zich steeds weer over uitspreekt. De sociale leer behandelt sociale vraagstukken als arbeid, onderontwikkeling, armoede en discriminatie en ze geeft de mogelijkheid om deze sociale werkelijkheden te analyseren, te beoordelen en advies te geven. De leer is een blijvend paradigma voor de Kerk.

Ook het Tweede Vaticaanse Concilie heeft zich uitgesproken over dit thema. Gaudium et spes (1966), de ‘Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd’, benoemt in deze de waardigheid van de menselijke persoon en de gemeenschap van de mensen. Een aparte sectie is gewijd aan het sociaal-economisch leven. In de Katechismus Katholieke Kerk komt de sociale leer van de kerk aan de orde onder het hoofdstuk ‘Gij zult uw naaste beminnen als uzelf’ (KKK 2401-2463).

Het uitgangspunt van de sociale leer van de kerk is de mens die beeld is van God (‘imago Dei’). Daaruit volgen de andere vertrekpunten als de waardigheid van de mens, de roeping van de mens, de roeping van de gemeenschap, de vrijheid als gave en opdracht. De sociale leer richt zich op de gemeenschap en onderlinge verhoudingen (‘bonum commune’) en onderscheidt daar toe de drie kernbegrippen van personaliteit, solidariteit en subsidiariteit.

Compendium uitgebracht

Op 26 oktober 2004 is te Rome het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk uitgebracht. Opdrachtgever was paus Joannes Paulus II. Het compendium is een synthese van kerkelijke documenten en uitspraken en bestemd “voor allen, katholieken en alle mensen van goede wil, die het welzijn van mensen en de samenleving willen bevorderen”. Het document bevat een volledig overzicht van de katholieke sociale leer in ruim 550 pagina's, compleet met een zeer uitgebreid register.

De Nederlandse vertaling werd op 29 februari 2008 gepresenteerd door Mgr. G. de Korte, bisschop-referent voor Kerk en Samenleving.