Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gedane activiteiten

Door het jaar worden vele activiteiten verzorgd door het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk. Hieronder een greep uit de lijst van onze recente activiteiten.

 • Lezing voor het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals op 8 november 2020
 • Symposium met de titel ‘Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis?' op 4 september 2020
 • Samen met SKE op 30 november ‘De katholieke kerk in de Tweede Wereldoorlog’
 • Presentaties voor het programma Laborem Exercens voor Jongeren­pas­toraat van het bisdom Haarlem-Amsterdam (november 2019)
 • Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK op 30 november 2018, locatie Tiltenberg
 • Presentatie KSL voor de OLVH parochie van Heemstede
 • Presentatie KSL voor de gezamenlijke parochies van Lisse e.o.
 • Presentaties KSL voor de KAN parochies en de St. Nicolaas parochies van Amsterdam
 • Presentatie Katholieke Sociale Leer voor het Ariënskonvikt te Utrecht
 • Lezingen voor de St. Nicolaas Academie te Amsterdam
 • Lezing Gaudium et spes bij Opus Dei Amsterdam
 • “Vernieuwing en Traditie”, Jubileumsymposium CSLK Lustrum
 • Lezing in oktober in Leuven bij Caritas Vlaanderen
 • Verzorgen van lezingen m.b.t. de Sociale Leer voor Radio Maria, Theologische academie
 • Presentatie “Inleiding Katholieke Sociale Leer” voor de diakenkring bisdom Haarlem-Amsterdam
 • Colleges over de KSL aan het Robert Schuman Instituut in Boedapest voor studenten uit Oost-Europese staten
 • Presentatie over de Katholieke Sociale Leer in samenwerking met de afdeling diaconie van het bisdom Haarlem-Amsterdam
 • Lezing “Compassie in het licht van de Sociale Leer” tijdens een bijeenkomst van het bisdom Den Bosch en de classis Den Bosch van de PKN in de Week voor de Eenheid der Christenen.
 • Presentatie “Inleiding Katholieke Sociale Leer” voor de diakenkring bisdom Rotterdam
 • Interview met bestuurslid Caroline Tax op Radio Maria op n.a.v. de CSLK publicatie ‘De Kracht van het gezin’
 • Artikel over de Sociale Leer en de Arbeid in het tweede nummer van het tijdschrift Communio 2011
 • Presentatie Sociale Leer voor de regio Blaricum, Sint Vitus Pastorie
 • Workshops over de KSL op de Diocesane Caritasdag in Heiloo
 • In samenwerking met het Bonifatiusinstituut de Summerschool 2011 met thema’s uit de Sociale Leer van de Kerk
 • Lezing Katholieke Sociale Leer voor de Gemeenschap Emmanuel in Amsterdam in de Papegaai
 • Studiedag ‘Sociale Leer van de Kerk’ voor de diakenkring bisdom Den Bosch
 • Lezing voor het CDA, Alkmaar en Lisse, respectievelijk D66 te Alkmaar
 • Jaarlijkse bijdrage aan het Robert Schuman Institute te Boedapest
 • Discussie over het verschil tussen de protestantse en de katholieke sociale ethiek, voor het Wetenschappelijk Instituut van de Christenunie
 • Studiemiddag ‘Ondernemen en Christelijke Ethiek’
 • Presentatie “Katholieke Sociale Leer” op Celebrate
 • In samenwerking met het Bonifatiusinstituut de Summerschool 2012 met thema’s uit de Sociale Leer van de Kerk
 • In samenwerking met de Bisschoppelijke Adventsactie een studiemiddag over de “Tien geboden voor het milieu”
 • Lezing over diaconie en sociale leer op het Ariënsinstituut (navorming bisdom Utrecht)
 • Deelname aan de Bavodag in Haarlem (gesprekshoek jongeren)
 • Workshop bisdom Haarlem-Amsterdam, De kathechismus en de Sociale Leer vd Kerk
 • Inleidende lezing KSL aan de eerste Adrianuslezing in Utrecht
 • Willibrordlezing Tiltenberg, thema Discussie Homohuwelijk Frankrijk
 • College van prof. van Wissen aan het Robert Schuman Instituut in Budapest
 • Colleges Sociale Leer aan Tilburg School of Catholics
 • Lezing in Boskapel over de sociale leer
 • Lezing in Etten-Leur over “De sociale leer en armoedebestrijding als taak van overheid en kerken”
 • Advies aan Communicantes over de sociale leer in Europa
 • Presentatie Sociale Leer aan parochiebesturen van de federatie Clara en Franciscus, Aarlanderveen e.o.
 • Prof. van Iersel heeft in Slowakije enkele lezingen gegeven over de KSL