Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
Lezingen en presentatie van de nieuwe bundel
vrijdag, 19 oktober 2018
Op vrijdagmiddag 30 november is er een jubileum­bij­een­komst bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), op 5 mei opgericht door mgr. Dr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Prof. Dr. Gerard van Wissen werd gevraagd om leiding te geven aan dit Centrum waarvan hij vanaf het eerste uur de grote voortrekker en inspirator was tot aan zijn overlijden in 2014.

Tijdens de jubileum­bijeenkomst wordt middels lezingen een eerbetoon gebracht aan Gerard van Wissen. Tevens wordt die middag de nieuwe bundel (ruim 140 pagina’s) gepresenteerd met daarin centraal een omvangrijke tekst van Gerard van Wissen over de grondslag van de Katholieke Sociale Leer.

Lof der duurzaamheid
Boek met bijdragen van het CSLK
maandag, 10 september 2018
De encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus biedt een visie die de pragmatische duurzame ontwikkelingsdoelen – SDG’s: Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties motiveert.

Om de 17 doelstellingen en 169 onderliggende tussendoelen – onder meer einde aan armoede en honger, gelijkheid van vrouwen en mannen, aanpak van de klimaatverandering – te operationali-seren, moet elk land ze vertalen in nationaal beleid. Hiertoe moeten keuzes worden gemaakt vanuit lokale behoeften en mogelijkheden.

Het CSLK is betrokken bij de inhoudelijke invulling van een  brede Vlaams-Nederlandse studiedag dat gepland staat voor de eerste helft van het volgend jaar. Nadere informatie volgt tzt.

Paus Franciscus en het internationale klimaatbeleid
Withdrawal of the USA from the global climate agreement.
vrijdag, 22 juni 2018
The withdrawal of the USA from the Paris global climate agreement of December 2015 has caused a severe setback to international climate policy. It makes the long-term aims of Pope Francis’ Encyclical, Laudato Si', all the more important.

Three years after its publication, the Encyclical Letter remains an essential reference point for establishing a fairer, more sustainable, world order. This was demonstrated recently in Brussels at the launch of the new Report to the Club of Rome, in which Ernst-Ulrich von Weizsäcker, one of the principal authors, repeatedly made reference to the Encyclical. The second part of the Report begins with a section under the subheading “The Pope Raises his Voice”, with numerous quotations from the letter.

Laudato Sií Reflectiedag
Catholics in support of a sustainable financial system
vrijdag, 22 juni 2018
The first Laudato Si' Reflection Day took place in Brussels on 6th of June with more than 70 representatives of the European Bishops' Conferences, Catholic organisations and movements. Together they expressed their support for a sustainable financial system in Europe and the Church.

As Pope Francis wrote in his encyclical letter Laudato Si’: "We are faced not with two separate crises, one environmental and the other social. Strategies for a solution demand for an integrated approach to fighting poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same time protecting nature." (LS 139). Participants formulated a number of recommendations, which will be presented to the Laudato Si’ anniversary conference (Vatican, July 2018).

Wereld heeft niets geleerd van financiŽle crisis
Vaticaan pleit voor een meer rechtvaardige economie
vrijdag, 18 mei 2018
Volgens het Vaticaan heeft de wereld geen lessen getrokken uit de financiële crisis die tien jaar geleden uitbrak. In plaats van een meer rechtvaardige economie te installeren, is die nog altijd immoreel, klinkt het in een zestien pagina's tellende beleidsnota van de Congregatie voor de Geloofsleer. 
Oproep van paus Franciscus op Wereldvredesdag 2018
Meer aandacht voor migranten en vluchtelingen
dinsdag, 2 januari 2018
De Paus vraagt in zijn boodschap voor Wereld Vrede Dag aandacht voor migranten en vluchtelingen. In totaal zijn er wereldwijd zo’n 250 miljoen migranten, waarvan 22½ miljoen vluchtelingen!

De Paus wil met zijn boodschap een proces ondersteunen dat de Verenigde Naties begonnen is om te komen tot twee mondiale pacten (Global Compacts) één over migranten en één over vluchtelingen. De Paus hoopt dat die dit jaar tot stand zullen komen want in die overeenkomsten worden wereldwijde afspraken gemaakt over veilige en wettige migratie en de opvang van vluchtelingen.

Publicatie A Welcoming Europe
Exploring Local Solidarity with Refugees
donderdag, 21 december 2017
Op Internationale Migrantendag, 18 december 2017, lanceerde Justice and Peace Nederland de publicatie 'A Welcoming Europe: Exploring Local Solidarity with Refugees'. De publicatie en lancering zijn het resultaat van de Europese Justice and Peace werkgroep over migratie en mensenrechten. Het panel van deskundigen sprak overe rol van lokale solidariteitsinitiatieven bij het verwelkomen en integreren van migranten in Europa.
Bundelreeks Religie en veiligheid
Deel II: Weg van geweld
donderdag, 14 december 2017
In de Bundelreeks 'Religie en veiligheid' is de tweede bundel uitgekomen onder de titel 'Weg van geweld'. De bundel sluit aan bij de ambiguïteit van geweld. In de toepassing van geweld blijkt beheersbaarheid een moeilijke opgave. Er is hoe dan ook geen reden om, in figuurlijke zin, 'weg' te zijn van geweld. Deze bundel onderzoekt de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld en stelt verschillende dimensies van de relatie tussen religie en conflict aan de orde.

De bundel verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Katholiek Militair Vormingswerk. De uitgeverij is Eburon.donderdag, 14 december 2017Bundelreeks Religie en veiligheid
zaterdag, 18 november 2017European Pillar of Social Rights
dinsdag, 31 oktober 2017(Re)Thinking Europe, the follow-up is in your hands!
vrijdag, 20 oktober 2017(Re)Thinking Europe
dinsdag, 15 augustus 2017Een vreemd land als vaderland
woensdag, 12 april 2017Opgroeien zonder armoede
zaterdag, 25 maart 2017Studiemiddag over Overheid en Samenleving
maandag, 20 maart 2017Encycliek Populorum Progressio 50 jaar
donderdag, 2 maart 2017Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn
dinsdag, 31 januari 2017Nieuwe bundel: Sociaal Saamhorig Solidair
maandag, 19 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter
zondag, 2 oktober 2016Bijeenkomst over bisschop Aengenent

meer berichten vindt u in het archief