Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?
Bijeenkomst CSLK op de Zuid-As van Amsterdam
woensdag, 8 januari 2020
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk houdt op vrijdag­mid­dag, 27 maart 2020 een bijeenkomst over het belang van ethiek in de financiële wereld.

 

 

De wereldwijde financiële crisis van 2008 had een gelegenheid kunnen zijn om een nieuwe economie te ontwikkelen met meer aandacht voor ethische principes en voor een nieuwe reglementering van de financiële ac­ti­vi­teiten. Ook al zijn op diverse niveaus verdienstelijke inspanningen geleverd, toch werden de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen niet herdacht.

 

Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid.
Paus Franciscus op Wereldvrededag
woensdag, 1 januari 2020
In zijn bood­schap voor Wereldvrededag, woensdag 1 januari 2020, roept paus Franciscus op te blijven geloven in de moge­lijk­heid van vrede. Vrede zou niet voort moeten komen uit het bezweren of juist aanwakkeren van angst, bij­voor­beeld met inzet van kernwapens, maar gebaseerd moeten zijn op weder­zijds vertrouwen in onderlinge relaties.

De paus signaleert vreselijke beproevingen van burgerlijke en inter­nationale conflicten, die vaak nog verergerd worden door meedogenloos geweld. ‘Iedere oorlog blijkt in werkelijkheid broedermoord te zijn, die het project van broeder­schap zelf, dat staat geschreven in de roeping van de mensenfamilie, vernietigt’, zegt de paus.
Goed bezochte lezing over Kerk en Oorlog
vrijdag, 6 december 2019
Op 30 november 2019 om 14 uur vond in het Paushuize in Utrecht de Adrianus VI lezing  plaats over de Katholieke Kerk in WO II en in de naoorlogse jaren. De bijeenkomst was een initiatief van Stichting Katholiek Erfgoed en het CSLK.

Sprekers waren mgr. dr. Paul Hamans, dr. Joep van Gennip en prof. dr. Fred van Iersel (CSLK). De komende tijd wordt gewerkt aan een door het CSLK uit te geven bundel met alle lezingen aangevuld met relevante documenten, zoals bij­voor­beeld het herderlijk schrijven ten tijde van WO II.
Het is nog niet te laat ....
Paus tot Klimaatconferentie in Madrid
woensdag, 4 december 2019
Paus Franciscus roept de deelnemers aan de klimaat­con­fe­ren­tie COP 25, die nog tot 13 december in Madrid plaatsheeft, op tot vooruitziendheid en politieke moed om de noodzakelijke maatregelen door te voeren. Talrijke studies maken ons duidelijk dat het nog altijd mogelijk is om de opwarming van de aarde te beperken. Maar dat vereist een nieuwe koers voor financiële en economische investeringen om op die manier te bouwen aan een gezonde planeet voor vandaag én morgen.
Publicatie boek > Paters van de sociale actie
De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940
zaterdag, 9 november 2019
Op 18 oktober was in abdij van Heeswijk-Dinther de pre­sen­ta­tie van het boek over de ‘sociale voormannen van de abdij Berne in de periode 1890-1940’. CSLK bestuurslid Erik Sengers is de auteur van dit boek met de titel ‘Paters van de sociale actie’. Hij noteerde de volgende korte samenvatting:

In de periode 1895-1940 hebben vier paters van Berne bij­ge­dra­gen aan de verbetering vanDeze ac­ti­vi­teit is gepland op 18 oktober; locatie is de abdij van Heeswijk-Dinther; pre­sen­ta­tie betreft het boek over de ‘sociale voormannen van de abdij Berne in de periode 1890-1940’ de sociale om­stan­dig­he­den in Nederland. De ‘boerenapostel’ Gerlacus van den Elsen is een begrip. Maar met hem waren meer paters actief in een tijd die gekenmerkt werd door grote economische, maat­schap­pe­lijke en politieke spanningen. Jos Nouwens en Julius van Beurden waren de grondleggers van de mid­den­stands­be­we­ging. En Pius van Aken legde de basis voor de werkgevers­orga­ni­sa­ties. Alle vier waren ze niet alleen in Brabant, maar zelfs in Nederland en het buitenland bekend. Wat hun werk typeerde was dat ze invloedrijke werken en adviezen schreven, en die tegelijk verbonden met daad­kracht. De organisaties en coöperaties die ze oprichtten verbeterden daad­wer­ke­lijk de situatie van boeren en mid­den­standers. De werkgevers werden bewogen zich meer te interesseren voor het lot van hun werknemers. De sociale ideeën van deze paters over de ordening van de economie zijn ook voor onze tijd relevant!

Bestellingen bij Berneboek.

Kerk presenteert armoederapport
Bijna 90 miljoen aan armoedebestrijding in 2018
zaterdag, 9 november 2019
Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit het armoede­on­der­zoek dat vrijdag 8 november ge­pre­sen­teerd werd in de Paulus­kerk te Rotterdam door onder anderen bisschop De Korte.
Laudato Sií als inspirator voor duurzaam onderwijs
Overweging van bisschop coadjutor mgr. J. Hendriks
donderdag, 7 november 2019
Op 6 november organiseerde Verus, organisatie voor katholiek en christelijk onderwijs, een identiteitsdag 'Duurzaam leren, duurzaam leven', rond thema's van de Encycliek Laudato Si'.

Mgr. Hendriks opende de dag met een bezinning.

Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
25 jaar bijzonder hoogleraarschap prof. dr. Fred van Iersel
vrijdag, 1 november 2019
Sedert de opschorting van de dienstplicht, de overschakeling naar een kader-vrij­wil­lig­erskrijgsmacht en de ont­wik­ke­ling van een nieuwe generatie vredesoperaties na de Koude Oorlog is de ethiek in de krijgsmacht sterk in ont­wik­ke­ling geraakt. Deze ont­wik­ke­ling is nog versterkt sinds ‘ 9/11’.

Prof. dr. Fred van Iersel, bestuurslid van het CSLK, heeft 25 jaar lang de bijzondere leer­stoel 'Vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht' aan de Uni­ver­si­teit van Tilburg behartigt en een wezenlijke bijdrage geleverd.   vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
dinsdag, 22 oktober 2019Bijdrage CSLK aan het tijdschrift Communio
vrijdag, 18 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
zaterdag, 12 oktober 2019Studiemiddag over Kerk en Oorlog
woensdag, 9 oktober 2019Brexit
vrijdag, 30 augustus 2019Tijd voor de Schepping
zaterdag, 3 augustus 2019Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
zaterdag, 3 augustus 2019De hoop van de armen is niet voor altijd verloren.
woensdag, 10 juli 2019Tijd voor Schepping: een toekomst voor de aarde en haar bewoners
zaterdag, 25 mei 2019Oeconomicae et pecuniariae quaestiones
donderdag, 16 mei 2019Oproep om te stemmen
vrijdag, 15 februari 2019Bundelreeks deel III: Religie en veiligheid

meer berichten vindt u in het archief