Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Jubileumbundel CSLK
De grondslag van de Katholieke Sociale Leer
zondag, 2 december 2018
Op de jubileum­bijeenkomst 10 jaar CSLK is de nieuwe bundel getiteld ‘De grondslag van de Katholieke Sociaal Leer’ verschenen. De bundel is een postume bijdrage van prof. dr. Gerard van Wissen en bevat een inleiding op het katholiek sociaal denken, de aard en de indeling van de Katholieke Sociale Leer, diens bronnen (geloof en rede), de natuurwet en het natuurrecht. Deze bijdrage beslaat 140 pagina's met meer dan 200 voetnoten; wederom een gedegen werkstuk van Gerard van Wissen, de eerste voorzitter van het CSLK.

Tevens bevat de bundel van zijn hand een door hem verzorgde lezing over de ‘Oorsprong en ontwikkeling van de Sociale Leer van de Kerk'. Dit was de inleiding die hij op 24 januari 2008 in Antwerpen hield bij gelegenheid van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk. Om compleet te zijn is, in een bijlage door diaken Philip Weijers, een overzicht gegeven van de 'Structuurbeginselen van de Katholieke Sociale Leer'.

Geslaagde jubileumbijeenkomst
Jubileumbundel verschenen
zondag, 2 december 2018
Op vrijdagmiddag 30 november 2018 vierde het CSLK haar 10 jarig jubileum. Zo'n 70 deelnemers luisterden naar de inspirerende lezing ‘Paus Franciscus en de sociale boodschap van de Kerk’ van pater E. Kimman sj. Voorzitter Victor Scheffers gaf voorafgaand een blik in de toekomst van het Centrum. Vice-voorzitter diaken Philip Weijers presenteerde een overzicht van de activiteiten van het Centrum en gaf een kijkje achter de schermen hoe de nieuwe (14e) CSLK bundel tot stand is gekomen. Aan de twee zonen, Frans en Bart van Wissen, werden de eerste 2 exemplaren van de bundel uitgereikt. Oprichter Mgr. J. Punt sloot de middag af met een reflectie op de missie van het CSLK en ging vervolgens voor in de vespers. Na deze vespers was er een gezellig samenzijn en schafte menige deelnemer de nieuwe bundel aan.
Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
Lezingen en presentatie van de nieuwe bundel
vrijdag, 19 oktober 2018
Op vrijdagmiddag 30 november is er een jubileum­bij­een­komst bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), op 5 mei opgericht door mgr. Dr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Prof. Dr. Gerard van Wissen werd gevraagd om leiding te geven aan dit Centrum waarvan hij vanaf het eerste uur de grote voortrekker en inspirator was tot aan zijn overlijden in 2014.

Tijdens de jubileum­bijeenkomst wordt middels lezingen een eerbetoon gebracht aan Gerard van Wissen. Tevens wordt die middag de nieuwe bundel (ruim 140 pagina’s) gepresenteerd met daarin centraal een omvangrijke tekst van Gerard van Wissen over de grondslag van de Katholieke Sociale Leer.

Lof der duurzaamheid
Boek met bijdragen van het CSLK
maandag, 10 september 2018
De encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus biedt een visie die de pragmatische duurzame ontwikkelingsdoelen – SDG’s: Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties motiveert.

Om de 17 doelstellingen en 169 onderliggende tussendoelen – onder meer einde aan armoede en honger, gelijkheid van vrouwen en mannen, aanpak van de klimaatverandering – te operationali-seren, moet elk land ze vertalen in nationaal beleid. Hiertoe moeten keuzes worden gemaakt vanuit lokale behoeften en mogelijkheden.

Het CSLK is betrokken bij de inhoudelijke invulling van een  brede Vlaams-Nederlandse studiedag dat gepland staat voor de eerste helft van het volgend jaar. Nadere informatie volgt tzt.

Paus Franciscus en het internationale klimaatbeleid
Withdrawal of the USA from the global climate agreement.
vrijdag, 22 juni 2018
The withdrawal of the USA from the Paris global climate agreement of December 2015 has caused a severe setback to international climate policy. It makes the long-term aims of Pope Francis’ Encyclical, Laudato Si', all the more important.

Three years after its publication, the Encyclical Letter remains an essential reference point for establishing a fairer, more sustainable, world order. This was demonstrated recently in Brussels at the launch of the new Report to the Club of Rome, in which Ernst-Ulrich von Weizsäcker, one of the principal authors, repeatedly made reference to the Encyclical. The second part of the Report begins with a section under the subheading “The Pope Raises his Voice”, with numerous quotations from the letter.

Laudato Sií Reflectiedag
Catholics in support of a sustainable financial system
vrijdag, 22 juni 2018
The first Laudato Si' Reflection Day took place in Brussels on 6th of June with more than 70 representatives of the European Bishops' Conferences, Catholic organisations and movements. Together they expressed their support for a sustainable financial system in Europe and the Church.

As Pope Francis wrote in his encyclical letter Laudato Si’: "We are faced not with two separate crises, one environmental and the other social. Strategies for a solution demand for an integrated approach to fighting poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same time protecting nature." (LS 139). Participants formulated a number of recommendations, which will be presented to the Laudato Si’ anniversary conference (Vatican, July 2018).

Wereld heeft niets geleerd van financiŽle crisis
Vaticaan pleit voor een meer rechtvaardige economie
vrijdag, 18 mei 2018
Volgens het Vaticaan heeft de wereld geen lessen getrokken uit de financiële crisis die tien jaar geleden uitbrak. In plaats van een meer rechtvaardige economie te installeren, is die nog altijd immoreel, klinkt het in een zestien pagina's tellende beleidsnota van de Congregatie voor de Geloofsleer. 
Oproep van paus Franciscus op Wereldvredesdag 2018
Meer aandacht voor migranten en vluchtelingen
dinsdag, 2 januari 2018
De Paus vraagt in zijn boodschap voor Wereld Vrede Dag aandacht voor migranten en vluchtelingen. In totaal zijn er wereldwijd zo’n 250 miljoen migranten, waarvan 22½ miljoen vluchtelingen!

De Paus wil met zijn boodschap een proces ondersteunen dat de Verenigde Naties begonnen is om te komen tot twee mondiale pacten (Global Compacts) één over migranten en één over vluchtelingen. De Paus hoopt dat die dit jaar tot stand zullen komen want in die overeenkomsten worden wereldwijde afspraken gemaakt over veilige en wettige migratie en de opvang van vluchtelingen.donderdag, 21 december 2017Publicatie A Welcoming Europe
donderdag, 14 december 2017Bundelreeks Religie en veiligheid
donderdag, 14 december 2017Bundelreeks Religie en veiligheid
zaterdag, 18 november 2017European Pillar of Social Rights
dinsdag, 31 oktober 2017(Re)Thinking Europe, the follow-up is in your hands!
vrijdag, 20 oktober 2017(Re)Thinking Europe
dinsdag, 15 augustus 2017Een vreemd land als vaderland
woensdag, 12 april 2017Opgroeien zonder armoede
zaterdag, 25 maart 2017Studiemiddag over Overheid en Samenleving
maandag, 20 maart 2017Encycliek Populorum Progressio 50 jaar
donderdag, 2 maart 2017Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn
dinsdag, 31 januari 2017Nieuwe bundel: Sociaal Saamhorig Solidair

meer berichten vindt u in het archief