Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Vlak voor het Ad Limina bezoek van de nederlandse bisschoppen, stuurde de paus zijn eerste pauselijke Exhortatie de wereld in. Deze zgn. postsynodale apostolische exhortatie draagt de titel ‘De vreugde van het evangelie' en is de visie van de paus op de in oktober 2012 gehouden synode over de nieuwe evangelisatie.Nieuwe bundel: Sociaal Saamhorig Solidair
Bij gelegenheid van 125 jaar Rerum Novarum
dinsdag, 31 januari 2017
Met de encycliek Rerum Novarum reageerde Paus Leo XIII 125 jaar geleden op de sociale veranderingen van zijn tijd. Menselijke waardigheid zou de leidraad moeten worden van het handelen van politici en werkgevers, en werkgevers en werknemers zouden zich samen moeten inzetten voor het algemeen welzijn. Ook nu gaan de snelle sociale veranderingen ten koste van mensen die niet mee kunnen doen, en de verschillen tussen mensen worden steeds groter.
Benoeming nieuwe voorzitter
Effectief per 1 januari 2017
maandag, 19 december 2016
Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam en oprichter van het CSLK heeft per 1 januari 2017 benoemd tot voorzitter van het CSLK drs. V.M. Scheffers.
Bijeenkomst over bisschop Aengenent
Wie was deze sociale bisschop?
zondag, 2 oktober 2016
De Vriendenkring van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem organiseert in samenwerking met het CSLK een vrij toegankelijke bijeenkomst op woensdagavond 12 oktober 2016.

Onder de titel ”De torenbouwer stond met zijn voeten op de grond” besteedt dr. mult. Erik Sengers, werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, aandacht aan de 'sociale bisschop’ Aengenent en zijn programma voor de Sint Bavo kathedraal. In de lezing zal leven en werk van deze enigszins vergeten maar voor de Haarlemse Kerk niet onbelangrijke bisschop worden voorgesteld.

Kardinaal P. Turkson ontvangt bundel over Laudato Si
Ronde Tafelgesprek over de encycliek Laudato Si
woensdag, 31 augustus 2016
Op dinsdag 30 augustus organiseerde Stichting Justice and Peace Nederland een besloten Ronde Tafelgesprek over de sociale encycliek Laudato Si'. Hierbij aanwezig was Kardinaal P. Turkson, president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede. De kardinaal vatte de encycliek samen en onderstreepte het belang van een integrale benadering voor klimaatverandering die ook de menselijke en sociale dimensies respecteert.
Bijdrage CSLK op het Christelijk-Sociaal Congres 2016
Workshop CSLK, Socires en VKMO
vrijdag, 26 augustus 2016
Het CSLK verzorgt samen met het VKMO en Socires een workshop rondom de encyclieken Rerum Novarum en Laudato Si’. De bijdragen zijn van Erik Sengers, resp. Pieter Kohnen en Cor van Beuningen.
Roomsch socioloog - Sociale bisschop
Biografie van bisschop Joannes Aengenent
donderdag, 30 juni 2016
Donderdag 29 juni werd in de Tiltenberg een middag-symposium gehouden, georga­ni­seerd door het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk, ter ere van de pas verschenen publicatie van CSLK bestuurslid dr. Erik Sengers over de sociale bisschop Joannes Aengenent. Onder de aanwezigen Kardinaal Adrianus Simonis, Apostolisch Nuntius Aldo Cavalli, emeritus hulpbisschop Jan de Kok, achterneven en -nichten van bisschop Aengenent.
De zorg voor het gemeenschappelijk huis
Laudato Si nader beschouwd
dinsdag, 26 april 2016
In december 2015 sloten de wereldleiders in Parijs een naar zeggen historisch klimaatakkoord. Bij de presentatie stelde men dat “het akkoord een ommekeer in de geschiedenis is”. Critici stelden daar tegenover dat het akoord zeker niet volledig is en de arme landen er weinig mee zullen opschieten. Het akkoord gaat dan ook niet echt in op de werkelijke oorzaken van de klimaatcrisis; de mens zelf die het voortbestaan van de schepping in snel tempo bedreigt.
Lezingen/boekpresentatie over bisschop J. Aengenent
Joannes Aengenent en de katholieke sociale beweging
dinsdag, 22 maart 2016
Roomsch Socioloog – Sociale Bisschop, Joannes Aengenent als ideoloog en organisator van de katholieke sociale beweging 1873-1935.

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt u van harte uit om op 29 juni 's middags de presentatie bij te wonen. Tijdens deze presentatie zal de actuele relevantie van de thema’s die Aengenent behandelde centraal staan. Wat kunnen zijn gedachtegoed en inspiratie bijdragen aan de maatschappelijke problemen van onze tijd, en de betrokkenheid van de kerk daarbij? Het eerste exemplaar van het boek zal door de familie van Aengenent na afloop worden aangeboden aan Mgr. Dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.woensdag, 16 maart 2016Nieuwe bundel: Wegen naar vrede
dinsdag, 23 februari 2016TST Annual lecture: Does society need scruples?
woensdag, 10 februari 201629 april 2016 jubileumbijeenkomst Rerum novarum
woensdag, 23 september 2015Essaywedstrijd voor studerenden
zaterdag, 18 juli 2015Encycliek Laudato Si
zondag, 21 juni 2015Sociale encycliek Laudato Si over het klimaat
zaterdag, 13 juni 2015Bundel studiemiddag Europa te bestellen
zaterdag, 30 mei 2015Geslaagde CSLK studiemiddag over Europa
maandag, 6 april 2015Studiemiddag 29 mei ‘Europa, méér dan een economische eenheid’
zondag, 8 maart 2015Bundel studiemiddag Sociaal Opdrachtgeverschap
maandag, 6 oktober 2014Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
woensdag, 17 september 2014Geroepen om te delen

meer berichten vindt u in het archief