Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Het is nog niet te laat ....
Paus tot Klimaatconferentie in Madrid
woensdag, 4 december 2019
Paus Franciscus roept de deelnemers aan de klimaat­con­fe­ren­tie COP 25, die nog tot 13 december in Madrid plaatsheeft, op tot vooruitziendheid en politieke moed om de noodzakelijke maatregelen door te voeren. Talrijke studies maken ons duidelijk dat het nog altijd mogelijk is om de opwarming van de aarde te beperken. Maar dat vereist een nieuwe koers voor financiële en economische investeringen om op die manier te bouwen aan een gezonde planeet voor vandaag én morgen.
Publicatie boek > Paters van de sociale actie
De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940
zaterdag, 9 november 2019
Op 18 oktober was in abdij van Heeswijk-Dinther de pre­sen­ta­tie van het boek over de ‘sociale voormannen van de abdij Berne in de periode 1890-1940’. CSLK bestuurslid Erik Sengers is de auteur van dit boek met de titel ‘Paters van de sociale actie’. Hij noteerde de volgende korte samenvatting:

In de periode 1895-1940 hebben vier paters van Berne bij­ge­dra­gen aan de verbetering vanDeze ac­ti­vi­teit is gepland op 18 oktober; locatie is de abdij van Heeswijk-Dinther; pre­sen­ta­tie betreft het boek over de ‘sociale voormannen van de abdij Berne in de periode 1890-1940’ de sociale om­stan­dig­he­den in Nederland. De ‘boerenapostel’ Gerlacus van den Elsen is een begrip. Maar met hem waren meer paters actief in een tijd die gekenmerkt werd door grote economische, maat­schap­pe­lijke en politieke spanningen. Jos Nouwens en Julius van Beurden waren de grondleggers van de mid­den­stands­be­we­ging. En Pius van Aken legde de basis voor de werkgevers­orga­ni­sa­ties. Alle vier waren ze niet alleen in Brabant, maar zelfs in Nederland en het buitenland bekend. Wat hun werk typeerde was dat ze invloedrijke werken en adviezen schreven, en die tegelijk verbonden met daad­kracht. De organisaties en coöperaties die ze oprichtten verbeterden daad­wer­ke­lijk de situatie van boeren en mid­den­standers. De werkgevers werden bewogen zich meer te interesseren voor het lot van hun werknemers. De sociale ideeën van deze paters over de ordening van de economie zijn ook voor onze tijd relevant!

Bestellingen bij Berneboek.

Kerk presenteert armoederapport
Bijna 90 miljoen aan armoedebestrijding in 2018
zaterdag, 9 november 2019
Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit het armoede­on­der­zoek dat vrijdag 8 november ge­pre­sen­teerd werd in de Paulus­kerk te Rotterdam door onder anderen bisschop De Korte.
Laudato Sií als inspirator voor duurzaam onderwijs
Overweging van bisschop coadjutor mgr. J. Hendriks
donderdag, 7 november 2019
Op 6 november organiseerde Verus, organisatie voor katholiek en christelijk onderwijs, een identiteitsdag 'Duurzaam leren, duurzaam leven', rond thema's van de Encycliek Laudato Si'.

Mgr. Hendriks opende de dag met een bezinning.

Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
25 jaar bijzonder hoogleraarschap prof. dr. Fred van Iersel
vrijdag, 1 november 2019
Sedert de opschorting van de dienstplicht, de overschakeling naar een kader-vrij­wil­lig­erskrijgsmacht en de ont­wik­ke­ling van een nieuwe generatie vredesoperaties na de Koude Oorlog is de ethiek in de krijgsmacht sterk in ont­wik­ke­ling geraakt. Deze ont­wik­ke­ling is nog versterkt sinds ‘ 9/11’.

Prof. dr. Fred van Iersel, bestuurslid van het CSLK, heeft 25 jaar lang de bijzondere leer­stoel 'Vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht' aan de Uni­ver­si­teit van Tilburg behartigt en een wezenlijke bijdrage geleverd.   

Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
Over Waddenzee, klimaatverandering en watermanagement
vrijdag, 1 november 2019
Kardinaal Peter Turkson zal namens de R.-K. Kerk spreken op twee podia in Amsterdam. Dinsdag­avond 5 no­vem­ber 2019 organiseert de Wadden­ver­eni­ging in De Balie te Amsterdam de conferentie ‘Zeespiegel­stress’ over klimaatverandering en de Wad­denzee. Daags daarop - woensdag 6 november - start op de Vrije Uni­ver­si­teit van Amsterdam het tweedaagse inter­nationale symposium ‘Water in times of Climate Change’.

Zie ook ons eerder bericht over Laudato si'.

Bijdrage CSLK aan het tijdschrift Communio
De katholieke sociale leer tussen utilitarisme en socialisme
dinsdag, 22 oktober 2019
De afgelopen eeuwen hebben ver­schil­lende visies op de mens, de arbeid en bezit­vor­ming zich ontvouwt. Enerzijds ontstonden deze uit filosofische over­we­gingen anderzijds ontwikkelden deze zich van uit de door praktijk geboden productie­mid­de­len en de aard van de inzet daarvan. De discussie over de juistheid daarvan voeren terug op de morele over­we­ging van het begrip menselijke vrijheid.

De bijdrage van Philip Weijers, lid van het bestuur van het CSLK, aan het tijd­schrift Communio is een verhandeling over de visie dat de Sociale Leer van de Kerk op de mens en zijn arbeid een tussenpositie in neemt tussen de twee systemen van utilitair liberalisme en socialisme.

Encycliekreeks - Laborem Exercens
Serie van drie verdiepingsavonden
vrijdag, 18 oktober 2019
Voor sommigen is werken een noodzakelijk kwaad, voor anderen een verslaving, waaruit ze status en erkenning ontvangen. Maar volgens het document Laborem Exercens, geschreven door paus Johannes Paulus II, is werken een weg naar voldoening. Om te worden wie je werkelijk bent en de wereld elke dag een stukje mooier te maken.

De encycliek Laborem Exercens was zijn tijd in veel opzichten ver vooruit. Onderwerpen die destijds alleen theorieën waren, zien we in onze tijd werkelijkheid worden. Denk aan de onzekerheden van zzp-ers, jongeren die geen vast contract meer krijgen, maar ook werk dat zijn doel voorbij lijkt te schieten. Tijdens de bijeenkomsten laten we de positieve kanten van arbeid zien, waarin de persoon die het werk uitvoert centraal staat.zaterdag, 12 oktober 2019Studiemiddag over Kerk en Oorlog
woensdag, 9 oktober 2019Brexit
vrijdag, 30 augustus 2019Tijd voor de Schepping
zaterdag, 3 augustus 2019Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
zaterdag, 3 augustus 2019De hoop van de armen is niet voor altijd verloren.
woensdag, 10 juli 2019Tijd voor Schepping: een toekomst voor de aarde en haar bewoners
zaterdag, 25 mei 2019Oeconomicae et pecuniariae quaestiones
donderdag, 16 mei 2019Oproep om te stemmen
vrijdag, 15 februari 2019Bundelreeks deel III: Religie en veiligheid
vrijdag, 28 december 2018Christenen in de samenleving
zondag, 2 december 2018Jubileumbundel CSLK
zondag, 2 december 2018Geslaagde jubileumbijeenkomst

meer berichten vindt u in het archief