Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Uitnodiging - FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?
Vrijdag 27 maart - 13.00 tot 16.30 uur - ZuidAs van Amsterdam
woensdag, 29 januari 2020
UPDATE: AGENDA EN SPREKERS BEKEND; MELD U NU AAN OP INFO@CSLK.NL

 

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) houdt op vrijdag 27 maart 2020 op de ZuidAs van Amsterdam een bijeenkomst over de financiële ethiek na de kredietcrisis.

Uitgangspunt voor de bijeenkomst is het Vaticaanse document ‘Over­we­gingen voor een ethische onderscheiding in het huidige economische en financiële systeem'.

De wereldwijde financiële crisis van 2008 had een gelegenheid kunnen zijn om een nieuwe economie te ontwikkelen met meer aandacht voor ethische principes en voor een nieuwe reglementering van de financiële ac­ti­vi­teiten. Ook al zijn op diverse niveaus verdienstelijke inspanningen geleverd, toch werden de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen niet herdacht.

Het is dan ook zaak om nieuwe economische en financiële systemen te ontwikkelen met regels en voor­schriften die het algemene welzijn en het respect voor de menselijke waardigheid bevorderen. Het Vaticaanse Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ont­wik­ke­ling heeft daar toe het document ‘Over­we­gingen voor een ethische onderscheiding in het huidige economische en financiële systeem’ opgesteld uitgaand van de Sociale Leer van de Kerk. Daarin staan fundamentele over­we­gingen en referentie­punten ter onder­steuning van deze ont­wik­ke­ling en daarmee de verdediging van de menselijke waardigheid.

 

Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij
Bisschop-coadjutor mgr. Hendriks doet verslag vanuit Portugal
maandag, 27 januari 2020
Van 22 tot 25 januari heeft mgr. J. Hendriks deelgenomen aan een bis­schop­pen­ont­moe­ting in Sintra (Portugal), niet ver van Lissabon. Met ruim honderd bis­schop­pen van de gehele wereld volgde hij een pro­gram­ma van lezingen en gesprek over onderwerpen die betrekking hadden op het belang van geloof en rede voor de ont­wik­ke­ling van een meer rechtvaardige samenleving.
Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid.
Paus Franciscus op Wereldvrededag
woensdag, 1 januari 2020
In zijn bood­schap voor Wereldvrededag, woensdag 1 januari 2020, roept paus Franciscus op te blijven geloven in de moge­lijk­heid van vrede. Vrede zou niet voort moeten komen uit het bezweren of juist aanwakkeren van angst, bij­voor­beeld met inzet van kernwapens, maar gebaseerd moeten zijn op weder­zijds vertrouwen in onderlinge relaties.

De paus signaleert vreselijke beproevingen van burgerlijke en inter­nationale conflicten, die vaak nog verergerd worden door meedogenloos geweld. ‘Iedere oorlog blijkt in werkelijkheid broedermoord te zijn, die het project van broeder­schap zelf, dat staat geschreven in de roeping van de mensenfamilie, vernietigt’, zegt de paus.
Goed bezochte lezing over Kerk en Oorlog
vrijdag, 6 december 2019
Op 30 november 2019 om 14 uur vond in het Paushuize in Utrecht de Adrianus VI lezing  plaats over de Katholieke Kerk in WO II en in de naoorlogse jaren. De bijeenkomst was een initiatief van Stichting Katholiek Erfgoed en het CSLK.

Sprekers waren mgr. dr. Paul Hamans, dr. Joep van Gennip en prof. dr. Fred van Iersel (CSLK). De komende tijd wordt gewerkt aan een door het CSLK uit te geven bundel met alle lezingen aangevuld met relevante documenten, zoals bij­voor­beeld het herderlijk schrijven ten tijde van WO II.
Het is nog niet te laat ....
Paus tot Klimaatconferentie in Madrid
woensdag, 4 december 2019
Paus Franciscus roept de deelnemers aan de klimaat­con­fe­ren­tie COP 25, die nog tot 13 december in Madrid plaatsheeft, op tot vooruitziendheid en politieke moed om de noodzakelijke maatregelen door te voeren. Talrijke studies maken ons duidelijk dat het nog altijd mogelijk is om de opwarming van de aarde te beperken. Maar dat vereist een nieuwe koers voor financiële en economische investeringen om op die manier te bouwen aan een gezonde planeet voor vandaag én morgen.
Publicatie boek > Paters van de sociale actie
De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940
zaterdag, 9 november 2019
Op 18 oktober was in abdij van Heeswijk-Dinther de pre­sen­ta­tie van het boek over de ‘sociale voormannen van de abdij Berne in de periode 1890-1940’. CSLK bestuurslid Erik Sengers is de auteur van dit boek met de titel ‘Paters van de sociale actie’. Hij noteerde de volgende korte samenvatting:

In de periode 1895-1940 hebben vier paters van Berne bij­ge­dra­gen aan de verbetering vanDeze ac­ti­vi­teit is gepland op 18 oktober; locatie is de abdij van Heeswijk-Dinther; pre­sen­ta­tie betreft het boek over de ‘sociale voormannen van de abdij Berne in de periode 1890-1940’ de sociale om­stan­dig­he­den in Nederland. De ‘boerenapostel’ Gerlacus van den Elsen is een begrip. Maar met hem waren meer paters actief in een tijd die gekenmerkt werd door grote economische, maat­schap­pe­lijke en politieke spanningen. Jos Nouwens en Julius van Beurden waren de grondleggers van de mid­den­stands­be­we­ging. En Pius van Aken legde de basis voor de werkgevers­orga­ni­sa­ties. Alle vier waren ze niet alleen in Brabant, maar zelfs in Nederland en het buitenland bekend. Wat hun werk typeerde was dat ze invloedrijke werken en adviezen schreven, en die tegelijk verbonden met daad­kracht. De organisaties en coöperaties die ze oprichtten verbeterden daad­wer­ke­lijk de situatie van boeren en mid­den­standers. De werkgevers werden bewogen zich meer te interesseren voor het lot van hun werknemers. De sociale ideeën van deze paters over de ordening van de economie zijn ook voor onze tijd relevant!

Bestellingen bij Berneboek.

Kerk presenteert armoederapport
Bijna 90 miljoen aan armoedebestrijding in 2018
zaterdag, 9 november 2019
Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit het armoede­on­der­zoek dat vrijdag 8 november ge­pre­sen­teerd werd in de Paulus­kerk te Rotterdam door onder anderen bisschop De Korte.
Laudato Sií als inspirator voor duurzaam onderwijs
Overweging van bisschop coadjutor mgr. J. Hendriks
donderdag, 7 november 2019
Op 6 november organiseerde Verus, organisatie voor katholiek en christelijk onderwijs, een identiteitsdag 'Duurzaam leren, duurzaam leven', rond thema's van de Encycliek Laudato Si'.

Mgr. Hendriks opende de dag met een bezinning.vrijdag, 1 november 2019Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
dinsdag, 22 oktober 2019Bijdrage CSLK aan het tijdschrift Communio
vrijdag, 18 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
zaterdag, 12 oktober 2019Studiemiddag over Kerk en Oorlog
woensdag, 9 oktober 2019Brexit
vrijdag, 30 augustus 2019Tijd voor de Schepping
zaterdag, 3 augustus 2019Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
zaterdag, 3 augustus 2019De hoop van de armen is niet voor altijd verloren.
woensdag, 10 juli 2019Tijd voor Schepping: een toekomst voor de aarde en haar bewoners
zaterdag, 25 mei 2019Oeconomicae et pecuniariae quaestiones
donderdag, 16 mei 2019Oproep om te stemmen

meer berichten vindt u in het archief