Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Bundelreeks Religie en veiligheid
Deel II: Weg van geweld
donderdag, 14 december 2017
In de Bundelreeks 'Religie en veiligheid' is de tweede bundel uitgekomen onder de titel 'Weg van geweld'. De bundel sluit aan bij de ambiguïteit van geweld. In de toepassing van geweld blijkt beheersbaarheid een moeilijke opgave. Er is hoe dan ook geen reden om, in figuurlijke zin, 'weg' te zijn van geweld. Deze bundel onderzoekt de militaristische maar ook religieuze verheerlijking van geweld en stelt verschillende dimensies van de relatie tussen religie en conflict aan de orde.

De bundel verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Katholiek Militair Vormingswerk. De uitgeverij is Eburon.

Bundelreeks Religie en veiligheid
Deel I: Religie in conflict
donderdag, 14 december 2017
Onder redactie van CSLK bestuurslid prof. dr. A.H.M. (Fred) van lersel, tevens bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan Tilburg University, verschijnen de komende jaren een aantal tweetalige bundels in de serie 'Religie en veiligheid'. De bundels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Katholiek Militair Vormingswerk. De uitgeverij is Eburon.

De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: (1) wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede, en (2) hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke verzorging? De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging.

Deze eerste bundel heeft als titel 'Religie en conflict'.

European Pillar of Social Rights
Interinstitutionele proclamatie
zaterdag, 18 november 2017
COMECE en CEC hebben de interinstitutionele proclamatie van de European Pillar of Social Rights verwelkomd. Deze werd op 17 november ondertekend op de Social Summit for Fair Jobs and Growth die plaatsvond in Göteborg, Zweden.
(Re)Thinking Europe, the follow-up is in your hands!
Toespraak paus Franciscus bij de sluiting
dinsdag, 31 oktober 2017
De (Re)Thinking Europe Dialogue verzamelde in de Vaticaanstad ongeveer 350 hooggeplaatste leiders uit de kerk en de EU. Tussen 27 en 29 oktober traden de deelnemers; in een openhartige en open dialoog wat bijdroeg tot een constructieve reflectie over de fundamentele uitdagingen voor het Europese project.
(Re)Thinking Europe
Dialoog over Europa: eenheid in verscheidenheid.
vrijdag, 20 oktober 2017
Honderden hooggeplaatste vertegenwoordigers van de kerk en de EU zullen, samen met andere direct betrokkenen, elkaar in het Vaticaan ontmoeten om bij te dragen aan een constructieve reflectie over de fundamentele uitdagingen voor het Europese project.
Een vreemd land als vaderland
Communio wijdt nummer aan problematiek van christelijke vluchtelingen in Europa
dinsdag, 15 augustus 2017
Het Internationaal Katholiek Tijdschrift wijdt haar dubbelnummer 3-4 (uitgave augustus 2017) aan de problematiek van de christelijke vluchtelingen in Europa. De website van het tijdschrift geeft het volgende hier over aan:
Opgroeien zonder armoede
Advies aan nieuw kabinet om armoede onder kinderen structureel aan te pakken
woensdag, 12 april 2017
Kinderen moeten in ons land zonder ar­moe­de opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft.
Studiemiddag over Overheid en Samenleving
De rechtsstaat, economie en kerk in tijden van een terugtredende overheid
zaterdag, 25 maart 2017
Op vrijdagmiddag 12 mei organiseert het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk in samenwerking met Stichting Kerkelijk Erfgoed en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken een studiemiddag over Overheid en Samenleving. Een verantwoorde samenleving vraagt om een rechtsstaat en om burgerparticipatie en solidariteit met kansarmen.


maandag, 20 maart 2017Encycliek Populorum Progressio 50 jaar
donderdag, 2 maart 2017Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn
dinsdag, 31 januari 2017Nieuwe bundel: Sociaal Saamhorig Solidair
maandag, 19 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter
zondag, 2 oktober 2016Bijeenkomst over bisschop Aengenent
woensdag, 31 augustus 2016Kardinaal P. Turkson ontvangt bundel over Laudato Si
vrijdag, 26 augustus 2016Bijdrage CSLK op het Christelijk-Sociaal Congres 2016
donderdag, 30 juni 2016Roomsch socioloog - Sociale bisschop
dinsdag, 26 april 2016De zorg voor het gemeenschappelijk huis
dinsdag, 22 maart 2016Lezingen/boekpresentatie over bisschop J. Aengenent
woensdag, 16 maart 2016Nieuwe bundel: Wegen naar vrede
dinsdag, 23 februari 2016TST Annual lecture: Does society need scruples?

meer berichten vindt u in het archief